Wp/tzm/ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (CMA)

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (CMA)

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ (Congrès mondial amazigh) ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵔⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵙⵡⴰ ⵜⵉⵏⵏⵏⴰ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ (ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ), ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ.

ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⴰⵙⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵜⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⴰⵜⵉⵏ ⴳ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.

ⵜⴰⵙⵖⵍⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴹⴰⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵙⵙⵏⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵓⵍⴰ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵏⵏⵙ, ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⴷⵓⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.