Wp/tzm/ⴰⴳⴷⴷⵉⵙ ⵓⵍⴳⵉⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⴰⴳⴷⴷⵉⵙ ⵓⵍⴳⵉⵏ

ⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⵜⵓⴽⵍⵉⴷⵜ, ⴰⴳⴷⴷⵉⵙ ⵓⵍⴳⵉⵏ ⴷ ⴰⴳⴷⴷⵉⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵙⴰⵏ (ⵣⴰⵢⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ) ⵉⴳ ⴰⴳⴷⵓⵖⵎⵉⵔ (ⵍⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵖⵎⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴽⵜ). ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵓⴳⴷⴷⵉⵙ ⵓⵍⴳⵉⵏ ⵙⵡⴰ ⴰⴳⴷⴷⵉⵙ ⴰⵎⴽⵏⴰⵏⵓ ⵙⵡⴰ ⴰⴳⴷⴷⵉⵙ ⴰⵎⵙⵜⵔⵉ.