Wp/tvx/Kavong

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tvx
Wp > tvx > Kavong
Na lai ki hana apa ki kavong.

Kavong (Ricinus communis L.) ta cacaha' ki kubuk ka makavua ki hana ki na katara'an ka Euphorbiaceae. Ahagang ta hana tene ka mu' ra maocen ta hana tene ka lak. Maka-Unai ka Mararim ki Te-tiong-hai, ki Raya ki Afrika, ki India apa ta tene, ra talumen nini to lbalbah imday ka matak to Unai.

Paikakuan ato ta a'ap ki kavong makavua ki imah, ka halap apa ki pehil tene ki pakavuan ki kakigin, ki suwa apa, ka na lai tene apa ki pukanan ki ku'ay ki tuan, ka ni-kuda ki pakavuan ki imah ki kavong ki abu'bu' lava ki ruma ki ayayam ki pui-liau lava.