Wp/tkl/Mataio

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tkl
Wp > tkl > Mataio

Ko te tala Lelei kia Iehu e tuha ma te mau a Mataio, e fakailoa mai ai te tala fiafia, ko Iehu ko te Fakaola na folafola e te Atua ki ona tagata, i te Feagaiga Tuai. Ko te tala fiafia tenei, e hē nā mo tagata Iutaia, na tino na fanau mai ai ia Iehu ma na ola ake ai ia; kae e mo tagata uma o te lalolagi katoa. Ko te tuhi a Mataio e fakavāhegahega fakalelei lele. E kamata i te fanau maiga o Iehu, tona papatihoga ma na fakaohoohoga na pa ki ei, oi hohoko ai ma te kamataga o tana galuega ko te talaki, akoako, ma te fakamālōlōga o tagata i Kalilaia. Oi hohoko ai na tala o te malaga a Iehu mai Kalilaia ki Ieluhalema, ma na mea na tutupu kia Iehu i te toe vaiaho ka ko heki fakahataulo ai. oi hohoko ai ma te tala ki tona toetu mai i te oti. Ko te tuhi a Mataio e fakailoa mai ai, ko Iehu ko te Faiakoga hili ia, e ia te ia te pule ke fakamatala ai te Tulafono a te Atua, e akoako foki e ia e uiga ki te Mālō o te Atua. Ko te lahiga o ana akoakoga, e fakavahega ki ni vāega e lima:

 1. Ko te Lauga i luga o te Mauga e fakatatau ki te amio, na tiute, na aiā, ma te ikuga o na tino i loto o te Mālō o te lagi;
 2. Ko na fakatonuga ki te kau hoko e toka fefululua e tuha ai ma te latou galuega talaki;
 3. Na tala fakatuha e uiga ki te Mālō o te lagi;
 4. Na akoakoga e uiga ki te itukaiga olaga e tatau ke ola ai na hoko o ia; ma te
 5. Ko na akoakoga e uiga ki te ikuga o te olaga nei ma te Aho Fakamahino.

Fakaataga ona vāega o te Tuhi[edit | edit source]

 • Te gafa o Iehu ma tona fanau mai
 • Te galuega a Ioane te Papatiho
 • Ta papatihoga ma na fakaohoohoga o Iehu
 • Te galuega a iehu i Kalilaia
 • Te malaga a iehu mai kalilaia ki Ieluhalema
 • Te toe vaiaho i Ieluhalema ma na koga e pili ki ei.
 • Te toetu ma na kiteaga o te Aliki.