Wp/tdd/ᥘᥤᥐ ᥘᥣᥝᥰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tdd
Wp > tdd > ᥘᥤᥐ ᥘᥣᥝᥰ

ᥘᥤᥐ ᥘᥣᥝᥰ ອັກສອນລາວ ᥘᥭᥳ ᥙᥥᥢ ᥘᥤᥐ ᥙᥫᥒ ᥘᥨᥒᥴ ᥖᥣᥱ ᥖᥥᥴ ᥖᥦᥛᥲ ᥑᥣᥛᥰ ᥘᥣᥝᥰ ᥘᥦᥲ ᥑᥣᥛᥰ ᥖᥣᥒᥱ ᥐᥨᥢᥰ ᥑᥫᥰ ᥟᥢ ᥛᥤᥰ ᥕᥧᥱ ᥘᥬᥰ ᥛᥫᥒᥰ ᥘᥣᥝᥰ။ ᥟᥝ ᥕᥧᥒᥱ ᥖᥪᥰ ᥖᥦᥛᥲ ᥑᥣᥛᥰ ᥟᥤᥱ ᥔᥣᥢᥴ ᥛᥣᥰ ᥕᥧᥱ ᥔᥥᥴ ᥖᥣᥳ ᥕᥣᥛᥰ ᥘᥥᥝ ᥖᥥᥳ ᥑᥣᥛᥰ ᥟᥤᥱ ᥔᥣᥢᥴ ᥘᥢᥳ ᥖᥪᥰ ᥘᥤᥐ ᥗᥭᥰ ᥕᥝᥳ. ᥖᥨᥝ ᥛᥥ ᥘᥤᥐ ᥘᥣᥝᥰ ພະຍັນຊະນະ ᥛᥤᥰ 27 ᥖᥨᥝ. ᥛᥤᥰ ᥖᥨᥝ ພະຍັນຊະນະປະສົມ 7 ᥖᥨᥝ, ᥛᥤᥰ ᥔᥣᥱ ᥘᥣᥳ ᥛᥥ ᥓᥣᥙ ສະຫລະ 33 ᥖᥨᥝ. ᥗᥝᥴ ᥔᥥᥒᥴ ວັນນະຍຸດ 4 ᥔᥥᥒᥴ.

Letter Name Initial position Final position Unicode Tone Class
IPA BGN/PCGN LC RTSG IPA BGN/PCGN LC RTSG
ກ ໄກ່ kāi,chicken /k/ k /k/ k KO Middle
ຂ ໄຂ່ kʰāi,egg /kʰ/ kh /k/ k KHO SUNG High
ຄ ຄວາຍ kʷʰáːj,water buffalo /kʰ/ kh /k/ k KHO TAM Low
ງ ງົວ or ງູ ŋúə,ox or ŋúː,snake /ŋ/ ng /ŋ/ ng NGO Low
ຈ ຈອກ tɕɔ̏ːk,glass /tɕ/ ch /t/ t CO Middle
ສ ເສືອ sɯ̌ːə,tiger /s/ s /t/ t SO SUNG High
ຊ ຊ້າງ sâːŋ,elephant /s/ x s /t/ t SO TAM Low
ຍ ຍຸງ ɲúŋ,mosquito /ɲ/ gn ny y /j/ j NYO Low
ດ ເດັກ dék,child /d/ d /t/ t DO Middle
ຕ ຕາ tàː,eye /t/ t /t/ t TO Middle
ຖ ຖົງ tʰǒŋ,stocking /tʰ/ th /t/ t THO SUNG High
ທ ທຸງ tʰúŋ,flag /tʰ/ th /t/ t THO TAM Low
ນ ນົກ nōk,bird /n/ n /n/ ne n NO Low
ບ ແບ້ bɛ̑ː,goat /b/ b /p/ p BO Middle
ປ ປາ paː,fish /p/ p /p/ p PO Middle
ຜ ເຜິ້ງ pʰɤ̏ŋ,bee /pʰ/ ph PHO SUNG High
ຝ ຝົນ fǒn,rain /f/ f - FO SUNG High
ພ ພູ pʰúː,mountain /pʰ/ ph /p/ p PHO TAM Low
ຟ ໄຟ fáj,fire /f/ f /p/ p FO TAM Low
ມ ແມວ mɛ́ːw,cat /m/ m /m/ m MO Low
ຢ ຢາ jaː,medicine /j/ y YO Middle
ຣ ຣົຖ or ຣະຄັງ rōt,car or rākʰáŋ,bell /r/,/l/ r /n/ ne n LO LOOT Low
ລ ລີງ líːŋ,monkey /l/ l /n/ ne n LO LING Low
ວ ວີ víː,fan /ʋ/,/w/ v v,w w v w WO Low
ຫ ຫ່ານ hāːn,goose /h/ h HO SUNG High
ອ ໂອ ʔòː,bowl /ʔ/ O Middle
ຮ ເຮືອນ hɯ́ːən,house /h/ h HO TAM Low