Wp/taj/ललितपुर

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | taj
Wp > taj > ललितपुर

ललितपुर पहाडि जिल्ला हिन्ना। चु याम्बुला लो व्हाना मुला। चु प्रदेस नं. ३ रि मुला। चुला ल्हानान सा माबारगाङला चोर्से केर्से मुला। चुला छेत्रफल ३९६.८३ मुला बिसाम जनसङ्ख्या ४५७,६०६ मुला।

ङोसेबा[edit | edit source]

तामाङ, बाइ थेन पहरिजुगु चु जिल्लाला रइथाने हिन्ना। तामाङगादे माबारगाङला चोरकेर मुला बिसाम बाइगादे सहर न्हाङरि ल़ानान मुला। पहरिला छ्याबासा बडिखेल हिन्ना। खास-बामान, मङगर, थारु, गुरुङ थेन मैथिलिजुगु चु जिल्लारि ल़ानान मुला।

ह्युलबा[edit | edit source]

चु जिल्लारि गोर ६ स्थानिय तहरि गोर १ महानगरपालिका (मनपा), गोर २ नगरपालिका (नपा) थेन गोर ३ गाउपालिका (गापा) मुला। मोकोन लासि चुरि ७१ वडा मुला।

ललितपुर जिल्लाला स्थानिय तहला संरचना[edit | edit source]

  • ललितपुर मनपा- चुरि वडा २९ मुला। चुला छेत्रफल ३६.१२ मुला बिसाम जनसङ्ख्या २८४,९२२ मुला। चुला सदरमुकाम ललितपुर हिन्ना। चुरि डाच्छाला ललितपुर उनपा थेन कार्यबिनायक नपा नोन मुला।* गोदावरि नपा- चुरि वडा १४ मुला। चुला छेत्रफल ९६.११ मुला बिसाम जनसङ्ख्या ७८,३०१ मुला। चुला सदरमुकाम बज्रबराहि हिन्ना। चुरि डाच्छाला देबिचउर, गोदावरि नपा, बज्रबराहि नपा थेन कार्यबिनायक नपा नोन मुला।
  • महालछमि नपा- चुरि वडा १० मुला। चुला छेत्रफल २६.५१ मुला बिसाम जनसङ्ख्या ६२,१७२ मुला। चुला सदरमुकाम महालछमि हिन्ना। चुरि डाच्छाला महालछमि नपाला मोकोन वडाजुगु मुला।
  • कोन्ज्योसोम गापा- चुरि वडा ५ मुला। चुला छेत्रफल ४४.१६ मुला बिसाम जनसङ्ख्या ९,७०९ मुला। चुला सदरमुकाम चउघरे हिन्ना। चुरि डाच्छाला चउघरे, सङखु, दलचोकि, नल्लु थेन भारदेउ गाबिस नोन मुला।
  • बाग्मति गपा- चुरि वडा ७ मुला। चुला छेत्रफल १११.४९ मुला बिसाम जनसङ्ख्या १३,०४९ मुला। चुला सदरमुकाम भट्टेडाडा हिन्ना। चुरि डाच्छाला घुसेल, माल्टा, भट्टेडाडा, प्युटार, इकुडोल, आस्राङ थेन गिमदि गाबिस नोन मुला।
  • महाकाल गापा- चुरि वडा ६ मुला। चुला छेत्रफल ८२.४४ मुला बिसाम जनसङ्ख्या ९,४५३ मुला। चुला सदरमुकाम गोटिखेल हिन्ना। चुरि डाच्छाला भुखेल, मानिखेल, गोटिखेल, कालेस्बर, चन्दनपुर थेन ठुलोदुर्लुङ गाविस नोन मुला।