Wp/taj/खोपाङ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | taj
Wp > taj > खोपाङ

भक्तपुर पहाडि जिल्ला हिन्ना। चु याम्बुला स्यार व्हाना मुला। चु प्रदेस नं. ३ रि मुला। चुला ल्हानान सा याम्बु ऩाङरि मुला। चुला छेत्रफल १२३.७९ मुला बिसाम जनसङ्ख्या २९८,६८४ मुला। भक्तपुर ऩाङरि कोर्बा ग्लाजुगु ल़ानान मुला।

भक्तपुर दरबार

ह्युल्बा[edit | edit source]

तामाङ थेन बाइजुगु चु जिल्लाला रइथाने हिन्ना। तामाङगादे पहाड व्हाना मुला बिसाम बाइगादे सहर न्हाङरि ल़ानान मुला। खास-बामान, मङगर, गुरुङ, लिम्बु, राइ, थारु थेन तराइलाजुगु नोन चु जिल्लारि ल़ानान मुला।

जिल्लाला स्थानिय तह[edit | edit source]

चु जिल्लारि गोर ४ नगरपालिका मुला । गाउपालिका आरे। मोकोन नगरपालिकारि लासि चुरि ३८ वडा मुला।

भक्तपुर जिल्लाला स्थानिय तहला संरचना[edit | edit source]

  • चागुनारायण नपा- चुरि वडा ९ मुला। चुला छेत्रफल ६२.९८ मुला बिसाम जनसङ्ख्या ५५,४३० मुला। चुला सदरमुकाम नगरकोट हिन्ना। चुरि डाच्छाला चागुनारायण नपा थेन नगरकोट नपा मुला।
  • भक्तपुर नपा- चुरि वडा १० मुला। चुला छेत्रफल ६.८९ मुला बिसाम जनसङ्ख्या ८१,७२८ मुला। चुला सदरमुकाम भक्तपुर हिन्ना। चुरि डाच्छाला भक्तपुर नपाला वडाजुगु मुला।
  • मध्यपुरठिमि नपा- चुरि वडा ९ मुला। चुला छेत्रफल ११.४७ मुला बिसाम जनसङ्ख्या ८३,०३६ मुला। चुला सदरमुकाम मध्यपुर ठिमि हिन्ना। चुरि डाच्छाला मध्यपुरठिमि नपाला वडाजुगु मुला।
  • सूर्यबिनायक नपा- चुरि वडा १० मुला। चुला छेत्रफल ४२.४५ मुला बिसाम जनसङ्ख्या ७८,४९० मुला। चुला सदरमुकाम सूर्यबिनायक हिन्ना। चुरि डाच्छाला सूर्यबिनायक नपा थेन अन्नतलिङ्गेश्वर नपा नोन मुला।

न्हे / कोर्बाग्ला[edit | edit source]

  • न्यातापोल
  • सिद्ध ग्योइ
SiddhaPokhari, Bhakapur, Nepal.
  • पेमा ग्योइ
  • पचपन्न झ्याले दरबार
  • सूर्यविनायक
  • गुन्डु