Wp/taj/काठमाडौँ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | taj
Wp > taj > काठमाडौँ

चु जिल्ला याम्बु ऩाङरि मुला। चु प्रदेस नं. ३ रि मुला। चुला ल्हानान सा याम्बु ऩाङरि मुला। चुला छेत्रफल ४०४.६१ मुला बिसाम जनसङ्ख्या १,७९९,२८८ मुला। याम्बु ऩाङरि कोर्बा ग्लाजुगु ल़ानान मुला।

ङोसेबा[edit | edit source]

बाइ थेन तामाङगादे चु जिल्लाला रइथाने हिन्ना। तामाङगादे पहाड व्हाना मुला बिसाम बाइगादे सहर न्हाङरि मुला। खास-बामान, मङगर, गुरुङ, लिम्बु, राइ, थारु, सेर्पा थेन तराइलाजुगु नोन चुरि ल़ानान मुला। चु राजधानि ताबासे मोकोन तामजुगु चुरि पाङबा लामुला।

चु जिल्लारि गोर ११ स्थानिय तहरि गोर १ महानगरपालिका थेन स्यान मोकोन नगरपालिका (नपा) हिन्ना। मोकोन लासि चुरि १३८ वडा मुला।

काठमाडौ जिल्लाला स्थानिय तहला संरचना[edit | edit source]

 1. काठमाडौँ मनापा- चुरि वडा ३२ मुला। चुला छेत्रफल ४९.४५ मुला बिसाम जनसङ्ख्या ९७५,४५३ मुला। चुला सदरमुकाम काठमाडौँ हिन्ना। चुरि डाच्छाला काठमाडौँ महानगरपालिकाला मोकोन वडाजुगु मुला
 2. कागेस्वरि मनोहरा नपा- चुरि वडा १२ मुला। चुला छेत्रफल २७.३८ मुला बिसाम जनसङ्ख्या ६०,२३७ मुला। चुला सदरमुकाम कागेस्वरि-मनोहरा हिन्ना। चुरि डाच्छाला कागेस्वरि-मनोहरा नपाला मोकोन वडाजुगु मुला।
 3. किर्तिपुर नपा- चुरि वडा १० मुला। चुला छेत्रफल १४.७६ मुला बिसाम जनसङ्ख्या ६५,६०२ मुला। चुला सदरमुकाम किर्तिपुर हिन्ना। चुरि डाच्छाला किर्तिपुर नपाला मोकोन वडाजुगु मुला।
 4. टोखा नपा- चुरि वडा ११ मुला। चुला छेत्रफल १७.११ मुला बिसाम जनसङ्ख्या ९९,०३२ मुला। चुला सदरमुकाम टोखा हिन्ना। चुरि डाच्छाला टोखा नपाला मोकोन वडाजुगु मुला।
 5. गोकर्नेस्बर नपा- चुरि वडा ९ मुला। चुला छेत्रफल ५८.५० मुला बिसाम जनसङ्ख्या १०७,३५१ मुला। चुला सदरमुकाम् गोकर्नेस्बर हिन्ना। चुरि डाच्छाला गोकर्नेस्बर नपाला मोकोन वडाजुगु मुला।
 6. चन्द्रागिरि नपा- चुरि वडा १५ मुला। चुला छेत्रफल ४३.९२ मुला बिसाम जनसङ्ख्या ८५,१९८ मुला। चुला सदरमुकाम चन्द्रागिरि हिन्ना। चुरि डाच्छाला चन्द्रगिरि नपाला मोकोन वडाजुगु मुला।
 7. तार्केस्वर नपा- चुरि वडा ११ मुला। चुला छेत्रफल ५४.९५ मुला बिसाम जनसङ्ख्या ८१,४४३ मुला। चुला सदरमुकाम तार्केस्वर हिन्ना। चुरि डाच्छाला तार्केश्वर नपाला मोकोन वडाजुगु मुला।
 8. दछिनकालि नपा- चुरि वडा ९ मुला। चुला छेत्रफल ४२.६८ मुला बिसाम जनसङ्ख्या २४,२९६ मुला। चुला सदरमुकाम दछिनकालि हिन्ना। चुरि डाच्छाला दछिनकालि नपाला मोकोन वडाजुगु मुला।
 9. नागार्जुन नपा- चुरि वडा १० मुला। चुला छेत्रफल २९.८५ मुला बिसाम जनसङ्ख्या ६७,४२० मुला। चुला सदरमुकाम नागार्जुन हिन्ना। चुरि डाच्छाला नागार्जुन नपाला मोकोन वडाजुगु मुला।
 10. बुढानिलकन्ठ नपा - चुरि वडा १३ मुला। चुला छेत्रफल ३४.८० मुला बिसाम जनसङ्ख्या १०७,९१८ मुला। चुला सदरमुकाम बुढानिलकन्ठ हिन्ना। चुरि डाच्छाला बुढानिलकन्ठ नपाला मोकोन वडाजुगु मुला।
 1. सङखरापुर नपा- चुरि वडा ९ मुला। चुला छेत्रफल ६०.२१ मुला बिसाम जनसङ्ख्या २५,३३८ मुला। चुला सदरमुकाम सङखरापुर हिन्ना। चुरि डाच्छाला सङखरापुर नपाला मोकोन वडाजुगु मुला।

गेताङ[edit | edit source]

 • दिम खाङ
 • नोर खाङ
 • ह्रि खाङ
 • सेर खाङ
 • ठिम खाङ
 • रिम ठिम

ने सा[edit | edit source]

 • सिङ्गुन
 • खास्योर
 • साङ्गे तोप्लेङ
 • याङ्लेसो
 • दोर्जे नाल्ज्योर्मा