Wp/syl/ꠙꠄꠟꠣꠙꠥꠟ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | syl
Wp > syl > ꠙꠄꠟꠣꠙꠥꠟ
ꠎꠦꠉꠣꠞ ꠔꠁꠔ꠆ꠔꠊꠣꠑꠣ
ꠙꠄꠟꠣꠙꠥꠟ
ꠎꠤꠟꠣ: ꠇꠣꠌꠣꠞ
ꠃꠙꠞꠣꠁꠎ꠆ꠎ: ꠀꠡꠣꠝ
ꠖꠦꠡ: ꠄꠘ꠆ꠒꠤꠀ
ꠙꠄꠟꠣꠙꠧꠟ
ꠝꠦꠙ
ꠅꠇ꠆ꠇꠛꠣꠄꠖꠤ25.01442
ꠇꠥꠘꠣꠇꠥꠘꠤꠛꠣꠄꠖꠤ93.02135
ꠅꠙꠤꠡꠤꠀꠟ ꠔꠁꠔ꠆ꠔ
ꠇꠧꠒ788098
ꠙꠧꠡ꠆ꠐꠖꠤꠛ꠆ꠞꠥꠉꠠ
ꠖꠥꠘꠤꠀ - ꠎꠦꠉꠣ - ꠝꠦꠙ

ꠙꠄꠟꠣꠙꠥꠟ [ ɸɔelaful ] (Pailapool) ꠅꠁꠟꠉꠤ ꠄꠇꠐꠣ ꠎꠣꠉꠣꠞ ꠘꠣꠝ• ꠁꠇꠣꠘ ꠀꠡꠣꠝ ꠅꠞ ꠛꠞꠣꠇ ꠃꠙꠔ꠆ꠔꠦꠇꠣꠞ ꠇꠣꠌꠣꠞꠅ ꠙꠞꠌꠦ• ꠙꠄꠟꠣ ꠙꠞꠕꠝ ꠙꠥꠟ ꠛꠣꠘꠣꠁꠟ ꠅꠁꠌꠤꠟꠇꠞꠤ ꠁꠇꠣꠘꠧꠞ ꠘꠣꠝ ꠞꠣꠈꠣ ꠅꠁꠌꠤꠟ ꠙꠄꠟꠣꠙꠥꠟ

ꠀꠞꠅ ꠖꠦꠈꠂꠇ꠆ꠇꠣ[edit | edit source]

ꠕꠥꠇꠣꠘꠤ[edit source]

This is an open test wiki of the Wikimedia Incubator. You can search for other projects in Sylheti language: Sylheti Wikipedia · Sylheti Wiktionary · Sylheti Wikibooks · Sylheti Wikinews · Sylheti Wikiquote · Sylheti Wikivoyage · Sylheti Wikisource · Sylheti Wikiversity