Wp/syl/ꠇꠤꠔꠣꠛ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | syl
Wp > syl > ꠇꠤꠔꠣꠛ

w:WP:STUB ꠁ ꠙꠣꠔꠣ ꠁꠈꠣꠘ ꠀꠛꠧ ꠇꠥꠠꠤ ꠞꠂꠍꠦ ⁕ ꠈꠣꠟꠤ ꠝꠣꠔ ꠃꠑꠣꠘꠤꠞ ꠟꠣꠉꠤ ꠀꠞꠝ꠆ꠛ ꠇꠞꠣ ꠅꠁꠍꠦ ⁕ ꠁꠟꠣꠘ ꠀꠞꠅ ꠘꠄꠀ ꠇꠥꠠꠤꠘ꠆ꠔꠞ ꠙꠣꠔꠣꠁꠘ ꠖꠦꠈꠂꠘ ⁕ ꠁ ꠛꠦꠙꠣꠞꠦ ꠀꠙꠘꠣꠁꠘ꠆ꠔꠞ ꠇꠥꠘꠔꠣ ꠙꠥꠞꠣꠘꠤꠞ ꠕꠣꠇ꠆ꠟꠦ ꠟꠇ꠆ꠖꠤ ꠟꠦꠈꠤꠀ ꠙꠣꠔꠣ ꠁꠈꠣꠘ ꠀꠞꠧ ꠛꠟꠣꠁꠔꠣ ꠙꠣꠞꠂꠘ ⁕

Wp/syl/ꠇꠤꠔꠣꠛ
type of mass media
Subclass ofmedia, document, product, publication ꠟꠦꠈ
History of topichistory of the book ꠟꠦꠈ
Entry in abbreviations tableкн. ꠟꠦꠈ
Stack Exchange taghttps://academia.stackexchange.com/tags/books, https://tex.stackexchange.com/tags/books ꠟꠦꠈ

ꠇꠤꠔꠣꠛ ꠅꠁꠟꠉꠤ ꠙꠥꠕꠤ ꠀꠞꠘꠣꠄ ꠛꠁ ꠀꠁꠍꠦ ꠀꠞꠛꠤ ꠜꠣꠡꠣꠕꠘꠦ (كِتَاب) ⁕

ꠘꠣꠝꠣꠁꠘ[edit | edit source]

ꠙꠥꠕꠤ ꠀꠞꠘꠣꠄ ꠛꠁ

ꠀꠞꠅ ꠖꠦꠈꠂꠘ[edit | edit source]

ꠟꠇ[edit source]


ꠀꠞ꠆ꠔꠣꠔ[edit | edit source]

ꠇꠤꠔꠣꠛ ꠇꠤꠔꠣꠛ


ꠇꠤꠔꠣꠛ


ꠕꠥꠇꠣꠘꠤ[edit source]

This is an open test wiki of the Wikimedia Incubator. You can search for other projects in Sylheti language: Sylheti Wikipedia · Sylheti Wiktionary · Sylheti Wikibooks · Sylheti Wikinews · Sylheti Wikiquote · Sylheti Wikivoyage · Sylheti Wikisource · Sylheti Wikiversity