Jump to content

Wp/syl/ꠇꠝ꠆ꠙꠣꠍ ꠇꠣꠞ꠆ꠒ (ꠍꠣꠘ ꠒꠤꠀꠉꠧ)

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | syl
Wp > syl > ꠇꠝ꠆ꠙꠣꠍ ꠇꠣꠞ꠆ꠒ (ꠍꠣꠘ ꠒꠤꠀꠉꠧ)

w:WP:STUB ꠁ ꠙꠣꠔꠣ ꠁꠈꠣꠘ ꠀꠛꠧ ꠇꠥꠠꠤ ꠞꠂꠍꠦ ⁕ ꠈꠣꠟꠤ ꠝꠣꠔ ꠃꠑꠣꠘꠤꠞ ꠟꠣꠉꠤ ꠀꠞꠝ꠆ꠛ ꠇꠞꠣ ꠅꠁꠍꠦ ⁕ ꠁꠟꠣꠘ ꠀꠞꠅ ꠘꠄꠀ ꠇꠥꠠꠤꠘ꠆ꠔꠞ ꠙꠣꠔꠣꠁꠘ ꠖꠦꠈꠂꠘ ⁕ ꠁ ꠛꠦꠙꠣꠞꠦ ꠀꠙꠘꠣꠁꠘ꠆ꠔꠞ ꠇꠥꠘꠔꠣ ꠙꠥꠞꠣꠘꠤꠞ ꠕꠣꠇ꠆ꠟꠦ ꠟꠇ꠆ꠖꠤ ꠟꠦꠈꠤꠀ ꠙꠣꠔꠣ ꠁꠈꠣꠘ ꠀꠞꠧ ꠛꠟꠣꠁꠔꠣ ꠙꠣꠞꠂꠘ ⁕

Wp/syl/ꠇꠝ꠆ꠙꠣꠍ ꠇꠣꠞ꠆ꠒ (ꠍꠣꠘ ꠒꠤꠀꠉꠧ)
proximity card

ꠇꠝ꠆ꠙꠣꠍ ꠇꠣꠞ꠆ꠒ (ꠍꠣꠘ ꠒꠤꠀꠉꠧ) /xɔmpas/

ꠟꠇ

[edit source]

ꠀꠞꠅ ꠖꠦꠈꠂꠘ

[edit source]

ꠕꠥꠇꠣꠘꠤ

[edit source]

This is an open test wiki of the Wikimedia Incubator. You can search for other projects in Sylheti language: Sylheti Wikipedia · Sylheti Wiktionary · Sylheti Wikibooks · Sylheti Wikinews · Sylheti Wikiquote · Sylheti Wikivoyage · Sylheti Wikisource · Sylheti Wikiversity