Wp/sty/Цым пайрам

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | styWp > sty > Цым пайрам
Jump to navigation Jump to search
Цым пайрам
Ҡабул ителеү урыны Сыбырстан
Сифат Сыбырларның пайрамы
Дата Пос ҡарау пөтөшөнтә пашланаты

Цым пайрам — Нәсел пашлыҡ исләү көн.

Үткәреү цаҡ: Цәүсә ай.

Цым пайрам — Нәсел пашлыҡ исләү көн. Үткәреү цаҡ: Цәүсә ай. Цым пайрам — Сыбырларның порнаңҡы пайрамы. Цилемнең пөтөшөнтә пашланаты, цым ҡороғанта. Таң ирттәтән ауылның тораҡцылары сыйаратҡа паратылар. Ҡәберләрне тасартатылар та цатрыҡларны төсәтәтеләр. Мулла пелән пергә нәсел пашлыҡларға йетенце тубыҡҡаца ҡатымлы тыуаларны уғыйтылар. Перенце күптә түгел үлгән туғаннарға тыуаны уғыйтылар. Алттан пыйасның ҡабығына пуйалған йомортҡаларны әсерләйтеләр. Аларны әпкиләтеләр ҡалтата (атай күләцек). Йомортҡаларны ашап ҡуйатылар, та ҡабығын ҡәберләр өстөтән цацатылар. Йарым ауылларта үлгәннәрнең урыннары өстөтән көлләр цацҡан, атай пағаннарны ултысҡаннар. Аннансуң өйләртә ҡатым үткәрәтеләр. Милли ашамлыҡлар (пиш-пармаҡ, пауырсаҡ, туғац, муйыл пәрәк, иләк пәрәк, пәрәмец, пәлец тә ш.п.) та төрлө татлы ашлар әсерләйтеләр. Туғаннарны цайға цағыратылар, танышларны, мулланы йә тыуаларны пелетәгенке кешене. Палларға лампасы та пуйалған йомортҡаларны өләшәтеләр. Йомортҡаларны йолоуларта ошланыу, тонйаның кән ҡалыҡларта оцорашаты. Йомортҡа йаңа өмөрнөң тә тонйағайның симболо пулып исәпләнәте.

Үлгән нәсел пашлыҡларның исемләрен әйткәнтә, әйтәтеләр:
Йатҡан йере йарыҡ пулсын,
Оцмаҡ ишеге ацыҡ пулсын.

Цым пөтмәгәнцә йарамайты йерне сөргәле, ағацларны кисә пашлағалы.