Jump to content

Wp/sma/Wikipedija:Värrhtoedimmie

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | sma
Wp > sma > Wikipedija:Värrhtoedimmie


värrhtoedimmie Buerie båeteme Wikipedia!

Wikipedia lea akte wiki, gaajhke värrhtoedimmie artihkle. Voejhkele wikiteknike saedtieaeskie, deadta barre "edit" jih voejhkele! Dorje akte nuhtjien jih dante åådtjodh jeenjebe dïrrege ahte värrhtoedimmie meatan.


värrhtoedimmie Geehpes värrhtoedimmie
  • Lïenghke: [[Albert Einststein]] = Albert Einstein.
  • Veelede tjaalege: ''Albert Einstein'' = Albert Einstien
  • Buajtehks tjaalege: '''Albert Einstein''' = Albert Einstein