Wp/sjo/ᡞᡢ ᡤᡞᠰᡠᠨ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | sjoWp > sjo > ᡞᡢ ᡤᡞᠰᡠᠨ
ᡳᠩ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡵᡝ ᠪᠠ

 ᡞᡢ ᡤᡞᠰᡠᠨ ( ᡞᡢ ᡤᡞᠰᡠᠨ: English language) ᠣᠴᡳ ᡨᡝ ᠮᡝᡞ ᡤᡠᠷᡠᠨ 加拿大ᡞᡢ ᡤᡠᠷᡠᠨ, ᡞᠨᡩᡠ ᡞ ᡪᡝᠷᡤᡞ ᠪᠠᡩᡝ ᡤᡞᠰᡠᠷᡝᠷᡝ ᡤᡞᠰᡠᠨ, ᡪᠠᠯᠠᠨ ᡪᡝᠴᡝᠨ ᡞ ᡤᡠᠷᡠᠨ ᡩᡝ ᡨᠠᠴᡞᠷᡝ ᠋᠋通用语᠋᠋ᡞᠨᡠ。 ᡩᠠᠮᡠ ᡤᡞᠰᡠᠷᡝᠷᡝ ᠨᡞᠶᠠᠯᠮᠠ ᠨᡞᡣᠠᠨ ᡤᡞᠰᡠᠨ ᠴᡞ ᡣᠣᠮᠰᠣ。

ᡞᡢ ᡤᡞᠰᡠᠨ 日耳曼ᡤᡞᠰᡠᠨ ᡞ ᠮᡠᡣᡡᠨ ᡩᡝ ᡥᠠᠷᠠᡢᡤᠠ, ᡨᡝ ᡞᡢ ᡤᡞᠰᡠᠨ ᡪᡠᠯᡤᡝᡞ ᠯᠠᡩᡞᡢ ᡤᡞᠰᡠᠨ ᡞ ᡤᡝᠰᡝ ᠯᠠᡩᡞᡢ ᡥᡝᠷᡤᡝᠨ  ᡞ ᠠᠷᠠᠮᠪᡞ。

ᠰᡠᡩᡠᠷᡞ

 ᡞᡢ ᡤᡞᠰᡠᠨ ᠸᠠᠷᡤᡞ ᠋᠋日耳曼᠋᠋ ᡤᡞᠰᡠᠨ ᡞ ᠮᡠᡣᡡᠨ ᡞ ᠪᠠᡩᡝ ᡨᡝᡥᡝ ᠋᠋盎格魯撒克遜民族᠋᠋ ᡞ ᡤᡞᠰᡠᠨ ᠰᡠᡩᡠᠷᡞ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡣᡡᠪᡠᠯᡞᠮᡝ ᠪᠠᡩᠠᠷᠠᡥᠠ, 5 ᡪᠠᠯᠠᠷᡞᠨ ᡩᡝ ᠠᠩᡤᡝᠯᡠ ᠰᠠᡴᡝᡧᡠᠨ ᡠᡴᠰᡠᡵᠠ 不列颠群岛 ᡩᡝ ᡤᡠᠷᡞᠪᡠᠮᡝ ᡪᡠᠯᡤᡝᡞ ᡞᡢ ᡤᡞᠰᡠᠨ ᠠᠷᠠᠪᡠᡥᠠ ᠮᠠᠩᡤᡳ, 维京人᠋᠋ ᠨᡝᠴᡞᠮᡝ ᡪᡠᠯᡤᡝᡞ 古诺斯语᠋᠋ ᡞ ᡠᠷᠠᡥᡞᠨ ᠪᡠᡥᡝ。
15 ᡪᠠᠯᠠᠷᡞᠨ ᡩᡝ ᡤᡞᠰᡠᠨ ᠯᠠᡩᡞᡢ ᡤᡞᠰᡠᠨ ᡤᡝᠯᡞ 希腊 ᡤᡞᠰᡠᠨ ᡞ ᡤᡞᠪᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡞᡨᠠᠯᠠᡥᠠ, ᡨᡝ ᡞᡢ ᡤᡞᠰᡠᠨ ᡞ ᡤᡞᠪᠰᡠᠨ ᠯᠠᡩᡞᡢ ᡤᡞᠰᡠᠨ, 希腊ᡤᡞᠰᡠᠨ ᡩᡝᠷᡞ ᡤᠠᡞᡥᠠᡢᡤᡝ 日耳曼 ᡤᡞᠰᡠᠨ ᡞ ᠮᡠᡣᡡᠨ ᠴᡞ ᠯᠠᠪᡩᡠ。