Jump to content

Wp/sel/Чев

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | sel
Wp > sel > Чев

Муге́ — на варӷ марӷ (по̄) э̄я, шэд ме́траутэ кӧт ме́транд пы́рӷык. Муге́ шӧ́тӄэт, кыт то́пкыт, ӧт ка́ныкын, ко́раӷэт, понта́рлаӷэт, ма́җет пуҗӧ́ӷэт, чоралпу́җӧӷэт орве́шпа. Квэ́лэл аре́тӄэт, кужа́т пӧ́век э́җешпа, муге́ ко́чек чаӷ че́чалап ӱ̄дэшпат. Муге́т ӄо́бэп кемд квэ́радыт. Ке́мдэп ка́рэл ӧ́дыт кодо́вымбадыт. Чев та́ыт чомб мужэ́шпа. Ва́нҗэт аре́тӄэт му́жэмбэл че́вэп таӄӄле́шпадыт. Ҷо́борла кыбы́льҗига, хаӷ, ню́едэл э̄ядыт. Ҷа́гэбэл ӄа́йрэмбэл нопче́лдэӷэт кыбы́льҗига мо̄лап ҷо́борлаӽе мажэ́шпадыт, понэ́ӷэт фа нопче́лдэӷэт ҷагре́шпадыт а́ли шого́рлаӷэт ҷагре́шпадыт. Каче́ мо̄лап то̄ ӄоталбле́ по̄ттут та́э хэльвāтпадыт. Чев лечи́мбэл ҷо́бор э̄я.

Чи́вэл муге́ ӱ́домбат.
Че́вэт ҷо́бор