Wp/sel/Ушай кы

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | sel
Wp > sel > Ушай кы

Уша́й кы (руж. Ушайка; тюйкум. Уссай кее) - То́пӄол ӄа́дэрӷэл кыге́, То́пӄол ӄваҷо́утэ ай То́пӄол айма́утэ ква́кэлбле ҷа́җа. Уша́й кыт хо́леӷэл кэтпа̄рэӷ пӱ́ҳе ме́мбаӷ, кэтпа̄роӷэл ватто́утэ ӄваҷо́ӷэлӄу́ла оӄӄорни̇̄ э́рле ха́дэрнат.

Кыт нэп[edit | edit source]

Уша́й кыт нэмт шорт чат ми̇ а̄гочкак тӓнва́ут, ундо́ То́пӄол айма́ӄӄэл и̇̄рэл та̄мдэрлат манҗэ́ - на кыт нэмт тыл му та̄мэл пайӄу́л шорп тӓрбле́ ӄошта́ут.

Кыт каб[edit | edit source]

Уша́й кы а̄ ко́рэл кы э̄я, То́пӄол айма́утэ ӄунд ква́кэлле ҷа́җа. Уго́т (~1950 пот мого́выт) То́пӄол по́нҗэутэ Уша́й кы лагэрга́лӄ ква́кэлбле ҷа́җэҳа, каче́ ка̄нӄу́ла пылли́лап ай пӱлҷа́җлап ме́шпле ӄватта́лҗэмбат. Ти̇ Уша́й кыге́утэ алаго́ла а̄ ҷа́җэнҗадэт, ако̄ кыбандэ́ ӄу́ла кыге́ӷэт а̄ шабга́лӄ ҷа́җэшпадэт.