Jump to content

Wp/sel/Манҗ (манд)

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | sel
Wp > sel > Манҗ (манд)

Манҗ (чум.), манд, ма́ндыт чо́быр (шё̄ш.), нярӷ ҷо́бор — на ма́җел ҷо́бор э́я. Таб маҗӧ́ӷэт ай ня́рэӷэт кыбы́льҗига ма́рӷлаӷыт орве́шпа. Кужа́т ӧ́дыт шуньҗе́шпа, манҗ че́чалап ӱ́дэшпат. Кужа́т ара́т ӄвэ́ттэмба, ҷо́борп вадэ́шпадыт. Ҷо́борла ко́ял, нярӷ, а̄ ко́чек (кыбы́жок) пӓри́дэл э̄ядыт. Ҷо́борлап (ма́нҗэп) кандэ́җӓдыт, му́жэрбэл ҷо́борп ме́шпадэт, пи́рогаланд панэ́шпадыт.

Манҗ че́чаликалап ӱ́домбат.
Ма́нҗэт (нярӷ) ҷо́бор.
Няйп ма́нҗэт му́жэрбыл ҷо́борӽе чо́мбадэт.