Wp/rif/Kanisa n Ɛisa taḥqiqit/ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | rif‎ | Kanisa n Ɛisa taḥqiqitWp > rif > Kanisa n Ɛisa taḥqiqit > ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ
Jump to navigation Jump to search
[ Tamaziɣt talatinit ] [ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ]
Timzgida tarumit ɣ cinwa
File:FujianTJC.jpg
Timzgida tarumit ɣ cinwa

"ⵅⴰⵏⵉⵙⴰ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⵜⴰⵀⵇⵉⵇⵉⵜ " ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵍⴽⴰⵏⵉⵙⴰ ⵉⴳ ⵉⵍⵓⵍⴻⵏ ⴷⵉ ⴱⵉⴽⵉⵏ (ⴱⴻⵉⵊⵉⵏⴳ) ⴷⵉ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ (ⵛⵀⵉⵏⴰ) ⴷⵉ 1917 . ⵄⵙⵙⴰ , ⵖⴰⵙ ⵄⵍⴰⵢⵏ 1.5 ⵎⴰⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⴼⴼⴰⵔⴻⵏ ⴷⵉ 45 ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰɣ ⴷ 6 ⵏ ⵉⵎⵎⵓⵔⴻⵏ. ⴽⴰⵏⵉⵙⴰ ⵢⴰ ⵜⴷⴼⴰⵔ ⵉ ⵓⴼⴰḍⴰⵔ ⵏ ⵒⵔⵓⵜⵉⵙⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉḥⵉⵜ ⵉ ⴷⵉ ⴱⴰⵏⴻⵏ ⴷⵉ ⵣⵉⴽ ⵏ ⵍⵇⴰⵔⵏ ⵡⵉⵙⵙ 20 . ⵏⵜⴰⵜ ⵜⵅⵉⵙ ⴰⵜⵚⵚⵉⵡⴰⴹ ⵉⵏⵊⵉⵍ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵣⵣⴰⵜ ⵜⵎⴰⵙⵉⵜ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ . ⵏⵜⴰⵜ ⵖⴰⵔⵙ 10 ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵔⴰⵢⵉⵏ ⵉⵣⵉ ⵜⴰⵎⴰⵏ :

  1. ⵄⴱⵓḥⴱⵍ ⵎⵓⵇⴷⴷⴰⵙ
  2. ⵟⴰⵎⴰεⵎⵓⴷⵉⵜ (Bⴰⵒⵜⵉⵙⵎ)
  3. ⵄⵙⵍⵉⵍⵉ ⵏ ⵉⴹⴰⵔⴻⵏ
  4. ⵄⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵎⵓⵇⴷⴷⴰⵙ
  5. ⵄⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴰⴱⵜ
  6. ⵢⴰⵙⵓⵄ ⴰⵎⴰⵙⵉḥ
  7. ⵄⴷⵍⵍⵉⵙ ⵏ ⵓⵏⵊⵉⵍ
  8. ⵄⵙⵍⵍⴽ
  9. ⴽⴰⵏⵉⵙⴰ
  10. Lⵁⵙⴰⴱ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ