Wp/rif/Amun

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | rifWp > rif > Amun
Jump to navigation Jump to search

Ambox notice.png


Ixsas i umagrad a azzray n usenmarra d tjṛṛumt nes.

ⵉⵅⵙⴰⵙ ⵉ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⴰ ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ ⴷ ⵜⵊⵕⵕⵓⵎⵜ ⵏⵏⴻⵙ.

Cette article nécessite une correction de son orthographe et de sa grammaire.

Amun (nigh Ammun) d ijn wakuc d axatar ghar Imazighn am ghar Imiṣṛiyn Izaykutn.

Amun ira illa d akkuc n tfukt d uṣemmiḍ. Netta ira ijja d amaqran n akkucen n imazighen d Imiṣriyyen iqdimen. Akkuc a ntafit ra ɣar inubiyyen iqdimen.

X isem n Amun, wa ɣar-neɣ bu ca n tmasnit n ṣṣaḥ. Iwdan iɣrin aṭṭas x imiṣriyyen iqdimen, qqaren billi isem n "Amun" itawid "Ca i wa iḍehhan". Isemma ibna x tuzammart ines am "akuc n uṣemmid". Maca, illan yen neḍni iqqaren billi "Amun" izemma ad yiri d isem d Amazigh itawid "aman". Maca isem a war ɣar-s bu aṭṭas n iwḍan i zi-s ikessin.

Mamac ma illa isem ines d Amiṣri niɣ d Amaziɣ, Amun itɣima d ijj n akkuc s ijj n tuzemmart tamaqrant ɣar legnus-a s tnayen. Ɛebdant zi ijj n lwaxt d tujaɣ. Asment di aṭṭas n imucanen deg uẓẓelmeḍ n afrika.

Xam[edit]