Wp/rif/Adolf Hitler

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | rif
Wp > rif > Adolf Hitler
Adolf Hitler.

Adolf Hitler tuɣa d aselway Uliman, iřuř di 20 Abrir 1889, di Braunau am Inn, Namsa. Tuɣa-t d arba wiss tnayen n jar setta n warbaten. Immut (inɣa ixf n nes) di 30 Abrir 1945 di Berlin. Lla netta d ameqqran n ukabar NSDAP niɣ NAZI. Tuɣa iǧa d axatar n Uliman (Führer) n tiyeldit (Reich) wiss třata. D netta issiɣen Amgaru Amaḍlan wiss 2.

Iɣbula[edit | edit source]