Jump to content

Wp/rif/ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | rif
Wp > rif > ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ
tagduda Talibit
ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ
الجمهورية اليبية
Coat of arms Location of Kurow
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ  : ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ. ⵜⴰⵏⵣⵔⴰⴼⵓⵜ. ⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵢⴰ
ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ : ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵍⵉⴱⵢⴰ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵟⴰⵔⴰⴱⵍⵓⵙ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ . ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⴱⵓ ⵛⴰⵇⵓⵔ
ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵃⵎⴻⴷ ⵣⴰⵢⴷ
ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ
ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 6.597.960
ⴰⴷⵔⵉⵎ ⴷⵉⵏⴰⵔ

ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵙ ⵜⴳⴰⵜ ⵟⴰⵔⴰⴱⵍⵓⵙ . ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⵏ ⴱⵕⴰⵢⵕ ⵏⴽⴻⵔⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵍⵉⵢⵏ ⴳⵉⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵃⵓⵎⴰ-ⴷ ⵙⵙⵓⴽⴼⵖⵏ ⵎⵓⵄⵎⵎⴰⵔ ⵍⵇⴷⴷⴰⴼⵉ ⵍⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵉⵃⴽⵎⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 40ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ .

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵍⵉⵏⵜⵉⵇⴰⵍⵉ[edit | edit source]

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit | edit source]

ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ[edit | edit source]

ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ[edit | edit source]

ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ 17 ⵙⵉⵏⵢⵓⵔ[edit | edit source]

ⴷⵉ ⴱⵔⴰⵢⵔ 2011 ⴳⵉⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵅ ⵍⵇⴷⴰⴼⵉ