Wp/rif/ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | rifWp > rif > ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ
ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ

ⵉⵙⴱⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵎⵓⵃⵏⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1921 ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵄⵙⵔⵉⵜ ⵙ ⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴷ ⵍⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ. ⵓⵎⵉ ⴳⴳⵉⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵅ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ . ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵊⴷⵉⵔ ⴰⴷⵔⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⵔⵉⴼⴰⵏ . ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ . ⴷⵉ ⵜⵉⵔⴰ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵙⴻⵎⵎⴰⵏⴰⵙ ⵊⵓⵎⵀⵓⵔⵉⵢⴰ ⵔⵉⴼⵉⵢⴰ ⵎⴰ ⵉⵔⵉⴼⵉⵢⵏ ⴷⴷⵎⴻⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵉ ⵏ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ,ⵔⴰⵏ-ⵜ ⴷ-ⴰⵙⵙⴰⵖ (ⵉⵙⵎ) ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ