Wp/rif/ⴱⴰⵔⴰⴽ ⵓⴱⴰⵎⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | rif
Wp > rif > ⴱⴰⵔⴰⴽ ⵓⴱⴰⵎⴰ
ⴱⴰⵔⴰⴽ ⵓⴱⴰⵎⴰ, ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰ (ⵎ.ⵎ.ⴰ.)

ⴱⴰⵔⴰⴽ ⵓⴱⴰⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ 44 ⵏ ⵜⵉⵎⴰⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰ (ⵎ.ⵎ.ⴰ. / USA). ⵉⵍⵓⵍ ⴱⴰⵔⴰⴽ ⵓⴱⴰⵎⴰ ⴷⵉ 4 ⵖⵓⵛⵜ 1961 ⴷⵉ ⵀⴰⵡⴰⵢ. ⵉⴷⵡⵍ ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰ ⴷⵉ 20 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2009.