Jump to content

Wp/pwo/ၦလၧမၩကဲၪထၪ့ ၦဖျိၩ့ဆၨၩဆၧၥၭအွံၪဆၧဒံၩ့ စီၩၥၫအ့ၩကၠံၩအဂဲ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | pwo
Wp > pwo > ၦလၧမၩကဲၪထၪ့ ၦဖျိၩ့ဆၨၩဆၧၥၭအွံၪဆၧဒံၩ့ စီၩၥၫအ့ၩကၠံၩအဂဲ

ၦလၧမၩကဲၪထၪ့ ၦဖျိၩ့ဆၨၩဆၧၥၭအွံၪဆၧဒံၩ့ စီၩၥၫအ့ၩကၠံၩအဂဲး

-စီၩၥၫအ့ၩကၠံၩယီၩ အီၪဖျဲၪဝ့ၫဒၪလၧ ဒိၩ့ပၥံၫ့ဝံးဒီၪ့ မၭကၠံၩလဟၫတဝၫ့ နံၪ့ ၁၉၀၂ နံၪ့ နီၪလီၫႉ ၁၉၂၂နံၪ့နီၪ တၩ့ထီၫဆၧမၩလိၪဂီၩဝ့ၫဒၪလၧ ဒိၩ့ပၥံၫ့ တဲၫ့တရၫ တၩ့ထီၫ့ဆၧမၩလိၪလးနီၪလီၫႉ ၁၉၂၄နံၪ့ ထီးထီၩ့စိၩ ၁၉၂၇နီၪ မၩလိၪလံၬလၧ ဝံးတခိၩ့ ဂၠဆ့ၫကီၭလံၬ ဖျီၪဝ့ၫဒၪလၧ (I.Sc) ဂီၩ့ဆုးၥီၪ့လိၪဝ့ၫ ထီးထီၩ့  (B.Sc) အဆိၪထုၬလနံၪ့နီၪလီၫႉ

နံၪ့ (၁၉၃၀-၁၉၄၀) နီၪ ၦဖျိၩ့နံၪ့ထၪ့ၥၫ့ မုနံၩ ၦဖျိၩ့ဆၨၩဆၧၥၭအွံၪ ၦဖျိၩ့အနိၪတၧၩ့ယါ ကအီၪထၪ့အဂး (ဒီကလူ ခိၪနါဒိၪမွဲဝ့ၫ ဆရၫစၫ့ဘီၫ မၩကဲၪထၪ့ ဆၧထံၫလၩ့ဒီၪလၩ့ဂီၩ့ အၪ့ကံၩ့န့ဝ့ၫဒၪလီၫႉ

ဘဲၫနီၪအၥိၭ အၪ့ကံၩ့ထၪ့န့ဝ့ၫ အခွးအရ့ၩ (၃)  ဒုၩအဖၧၩ့ ၦဖျိၩ့ထီးဆၨၩယၫအဂး ၦဖျိၩ့ဆၨၩဆၧၥၭအွံၪနီၪ အရ့ၩဒိၪဝ့ၫတၡါအကၠီၩ့ ပကဒၪဘၪလီၫႉ စီၩၥၫအ့ၩကၠံၩယီၩ ၦဖျိၩ့ဆၨၩဆၧၥၭအွံၪနီၪ မၩကဲၪထၪ့ဖိၬလိၬဎုၬဝ့ၫလၧ စီၩစၫ့ဘၭလီၫႉ