Wp/prg/Rāmawa

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | prg
Wp > prg > Rāmawa

Rāmawa (Leīt: Romuva) ast galwan prūsiskan ālkan be swentan deīktan.

Matīs Pretōrijus. Rāmawas anzans

[...] Šis Rāmawas anzans stalāi en Rikāitai, kāigi as papresta, en Nātangas sirdu, kwēi teinū ast Swentas Trēitas klaštōran. Tenesse diāmetris bēi 6 wāltis, wūnzai tāns bēi spārts plattus be stawīds kāmstus, kāi neggi aglā, neggi snāigs ni mazēi sprūtwei, beggi tāns dīgi en zēiman ni metti swāise lappans be palikka zallis. Be tāns turēi trins wippjans: na aīnan bēi tenēisan dēiwas Patallas wīds, sen ilgan siwaskebbelingin bārdan, sen bālan ikāigi nāwas prusnan, sen gaīlan pastan na galwan, dirīnts iz pa kaktan. Tenesse zentlan bēi zmānes be pekkus kērpetis. En debīkans swentikans per tenesse teīsin en pādamans deggina di lajjan. Be tāns deznimai perwaidinna si en buttamans stēisan lāiman zmānin, sklāitewingi, ik stwen ainuntsmu aulaūwus, ni kwaitītan tūlan apperautun deiwammans - stawīdans tāns lāilina en naktins, adder ik tāns pergūbi tīrtan rēizan, sta tenesmu prawerēi apperautun zmānes krāujan - staddan waīdils pjaūwa sebbei rānkan, kāi kraujā pagaūlai tektwei, be ik en anzanu bēi kirditā burbelausnā, sta bēi pakkajas zentlan.

Perkūns bēi na kittan wippjan, tāns bēi waidīnts kāigi nērtingis wīrs, wārmis kāigi pannu, sen lāpas krōnin, wejāntjan si kīrsnan bārdan, wārgai dirīnts en Patrīmpan; tenesmu prawerēi aīnat tappintun pannu sen sāusans anzanas malkans, be en stesmu pannu pastāi deggintan apperan, adder ik pannu gessa, staddan papekāntismu waīdilu sta kaštūwa gīwan.

Patrīmps bēi mālds wīrs, sklāit bārdan, turīnts krōnin stēisan wāltjan, wessels, smejānts si, kāi Perkūns ast nērtingis. Tenesse zentlan bēi angzdris en debīkasmu pādu, pra waīdilans maitāts sen daddan be ebstegts sen arrjas kurkans. Tenesmu deggina waskan be dūmau, per tenesse teīsin malnīkai bēi dīgi aperautāi. Zūrgi stan anzanan, en trins zāngans ezze tenesmu kabēi grazzus pirsidrīmbis, septinnin wāltin aūktas, be niaīnunts ni turēi preiwērpsenjan stwen enēitwei, izimmantjai tenēisan kriwwjan be tenēisan ukaauktimmaisins waīdilans. Adder ik ainunts pergūbi apperautun swāise apperan, stas pirsidrīmbis pastāi aukabīnts anga etraūkts en pāusans, kāi būlai mazīngi endirītun ēntran. Prēi stan anzanan buwinna kriwwis, dīgi zūrgi stan buwinna tēr waīdilai, gēidintjai kaddan prawerru šlūzitwei deiwammans; stwi ilgan kērdan bēi Prūsas galwasmēstan.