Wp/prg/Kōndensatōrs

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | prg
Wp > prg > Kōndensatōrs
Šlaitawīdai kōndensatōrai
Kōndensatōrs sen kitawīdiminan talpan tērpauts en rādijamans

Kōndensatōrs - elaktrōniskas elamēntan zēistan iz dwāi wadūnans (zūrbrukins) šlaitīntan sen dielāktrikan. Kaddan kōndensatōrs ast preisēitan prei stangsnan, ast karwintan en tenesmu elāktriska kraūli. Galwas debban, kawīdan ebpeisāi kōndensatōran ast tenesse talpan. Ku mūseisan talpan ast, stu mūseisan kraūlin kōndensatōrs karwinna prei dātan stangsnan.

p-n sēisenis sen pagurīntan kladdan mazzi dīlatwei kāigi kōndensatōrs. Stangsna sirzdau zūrbrukins kitawīdina pagurīntas kladdas plattun be tīt kōndnesatōras talpan. Skaitāis tūls: talpas diōdi.

Kōndensatōran simbōlai[edit | edit source]

  • jāukus, nipōlarizits kōndensatōrs: inline
  • pōlarizits (elaktrōlitiskas) kōndensatōrs: inline inline
  • kōndensatōrs sen kitawīdiminan talpan: inline

Šlaitawīdan kōndensatōran talpan[edit | edit source]

Plass kōndensatōrs ast zēistan sen dwāi paralēlins fōlijas zūrbrukins, sirzdau kawīdans ast dielāktriskas klads. As deznimai rullitan en cilindriskan wīdan. Kaddan wīrswiskwan ermattausnas ast debīkan relatīwai etāliskwai sirzdau tennans, kōndensatōras talpan ast dātan pra fōrmulin:

kwēi ast dielāktrikas elāktriska sprāujaminisku, ast zūrbrukin wīrsawisku, adder ast etālisku sirzdau dins.

Cilindriskas kōndensatōrs ast zēistan sen dwāi draugassiskans cilinderins, sirzdau kans ast dielāktrikas klads. Tenesse talpan ast dātan pra fōrmulin:

kwēi:

– zūrbrukin ilgan,

– zūrbrukin strīlas

Kōndensatōras impedanci[edit | edit source]

Kōndensatōras impedanci ast dātan pra fōrmulin:

Per aīnatingin struttan kōndensatōrs ast autēnsna (bewāngiska impedanci). Per maināwingin struttan, kōndensatōrs wedāi. Stu wālnan, ku mūseisan struttas deznisku ast. Stesse paggan kōndensatōrai ast tērpautan en filterimans.