Jump to content

Wp/pmf/Pekakai Papa Mami

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | pmf
Wp > pmf > Pekakai Papa Mami
Pekakai Papa Mami.

Pekakai Papa Mami ince'emo samba'a pekakai au ndabangkei ri Agama Kerisitu. Malulu Pojanji Dawo'u, pekakai se'i ndapaguruka i mPue Yesu rata ri wa'a anaguruA.

Pekakai se'i ndatima ungka ri Sura Matiu (Matiu 6:9-13), au mesuwu ungka ri Nuntu ri Buyu. Samba'a au siwia re'e se'e ri Sura Lukasi (Lukasi 11:2-4).

Uki Mangkono Pekakai Papa Mami Ri Wa'a Basa[edit | edit source]

Basa Taa :
Wali tempo komi makai-kai, ewa si’i raika. To’o, ‘Pue Allah, Pa’a mami to ndate saruga, masipato kami to lino mampakabae Komi.
Biakamo Komi mawali Makole nto lino. Pasi biakamo pamporani ngKomi semo to mawali ri lino si’i sewaju ewa to mawali ndate saruga.
Kami marapi resi Komi, waika resi kami pangkoni to gana seo si’i.
Pasi lapa sala mami sewaju ewa naika mami mangalapa sala nsa’e.
Pasi kami marapi seja see Komi mangansawang kami ane mangarata soba, pasi lapa kami yako resi ia to pu’u nsamparia anu to maja’a. (Kami mamporapika ewa wetu apa Komi semo to masipato mawali Makole pasi to re’e kuasa pasi to masipato rabarong rataka ri singkasaenya. Amin. ) Wali ewa wetu semo raika makai-kai.
Basa Pamona :
Mewali, ndipekakaimo ewase'i, Papa mami ri suruga, Komimo Pue Ala nu samba'a-mba'a. Mbolimo komi ndapanyomba pai ndatubunaka.
Komimo mokole mami, Mbolimo Komi moparenta ri lino, pai pepokonoMi ndawianaka ewa ri Suruga.
Ndiwaika kami sandeme se'i pangkoni anu da kakoni.
Ne'emo ndikitanaka kasalaa mami, ewa kami bare'emo mangkitanaka tau anu masala ri kami.
Ne'e ndipapaliu kami panangi ri pongkelo-ngkelo i maja'a, paikanya dilapasaka kami ungka ri kuasa anu Maja'a.
Maka Komimo anu makuasa pai meawa anu bare'e dare'e kapusanya. Ami.