Jump to content

Wp/omp/ꯀꯪꯂꯥꯁꯥ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | omp
Wp > omp > ꯀꯪꯂꯥꯁꯥ

ꯀꯪꯂꯥꯁꯥ ꯅꯠꯇꯂꯀ ꯅꯣꯡꯁꯥꯄ ꯍꯥꯏꯄꯁꯦ ꯑꯂꯤꯄ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯄ ꯀꯪꯂꯩ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯀꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯄ ꯈꯣꯌꯨꯝ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯇ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯄꯅꯦ ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯦ ꯀꯪꯂꯥ ꯃꯅꯨꯡꯇ ꯑꯆꯧꯄ ꯂꯥꯏꯁꯪ ꯁꯥꯇꯨꯅ ꯏꯂꯥꯠ ꯊꯧꯅꯤꯆꯄꯤꯑꯦ꯫ ꯀꯪꯂꯥ ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯇ ꯁꯥ ꯲ꯀꯤ ꯃꯤꯇꯝ ꯀꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟꯇꯁꯨ ꯈꯤꯟꯄꯅꯦ꯫

ꯃꯇꯦꯡ[edit | edit source]