Wp/ojb/Onzaamigaamo

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | ojb
Wp > ojb > Onzaamigaamo

Onzaamigaamo aakozi idan aabiding gomaa aakoziwin wiinino niibiwa asigagindaaso biindig iw apii maajii-aakozi. Anishinaabe onzaamigaamo biindig wiinawaa iinjina asinaab dibaabiigin BAD (Z: BMI, body mass index) nawaj idan nawaj wiinino. BAD ayaan asigagindaaso-gashkigwaason wiinawaa asinaab baketigweyaa wiiji gakakaa akwaa biindig 30 kiwo/miter gakakaa wiinawaa onzaamigaamo gaye 25-30 kiwo/miter gakakaa anishinaabe ayaan nawaj niiwino. Aniibiishaabookewinini biindig nawaj dabasaa dibaabiigin biindig anishinaabe wiinawa idan ayaan onzaamigaamo. Onzaamigaamo gichi izhi' biindig moozhag aakozi ansihinaabe gaye ishkodens wiiji niibiwa aakoziwin gaye izhijiwan inaapine, maaminonendan nawaj biindig inde'-aakoziwin, ziinzibaakwad-miskwi aakoziwin dino 2, giba'an-bagidanaamowin-wapaa' aakoziwin gaye aanind dino biindig nibo-bangii-gakakaa aakoziwin gaye okanaapine.

Mino asinaab, nawaj wiinino asinaab, onzaamigaamo