Wp/ojb/Anishinaabe dibaajimowin

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | ojb
Wp > ojb > Anishinaabe dibaajimowin

Ayaa anishinaabe dibaajimowin gemaa miziwekamig dibajimowin dibaadodan gaa'-anishinaabe. Mamizhim biindig gikinawaabam-gete-ozhichigan, gikinawaabam-gidoodem-bimaadiziwin-dibaajimowin, inwewin, gaye bakaan anokii gaye apii indigo wayeshkad-ozhibii'igan, ozhibii'igan-dibajiwmowin, gaye baanimaa-dadibaajimo.

Anishinaabe ozhibii'an dibaajimowin baanimaa gete asin apii gaye oshki asin apii. Wiiji-oshki asin apii gii gitigaan gichi-aanji' midaaswi-midaaswaak gaye naano-midaaswaak biboon jibwaa-Jesoos biindig besho-wendaabang danakamigad izhinikaazowin mino-gitigaan biindig waabam-gizhig-aki. Gii apii anishinaabe maajii niibiwa nitaawigi' gitigaadan gaye awakaan. Gitigaan megwaa abi biindig nawaj asnishinaabe gaawiin babaa-ayaa nawaj gaye bimaadizi biindig gichi-oodena. Apii nawaj asnishinaabe ako nawaj miijim gaye oshki ani mamaajii minwenim bebezhigooganzhii gaye detibised.

Megwaa biindig jibwaa-dibaajimowin-apii gemaa gaa'-apii anishinaabe apane andawendam nibi gaye gwaaba'amaw wiinawaa daa-minikwe. Zaagigi gichi-oodena biindig Iwan maajii niiyo-midaaswaak biboon jibwaa Jesoos gaye biindig Mesopotamia, Indoos ziibi basadinaa, agamiing biindig Nie ziibi biindig Egypt (Gete-egypt), gaye bimi niibiwa ziibi biindig China. Apiichi zagigi gitigaan bebezhigooganzhii-manoomin gitigaan aanji' nawaj ojaanimi ezhi aanind aazha anokii biindig gitigaan bakaan anokii asanjigoowigamig miijim. Bakaan anokiiwin ozhitoon aanind dani gaye gichi-oodena gaye izhitwaawin ozhitoon. Izhitwaawin aanind andawendam ozhibii'an gaye asigibii'igewinini.

Agwajiing aanikegamaa[edit | edit source]