Wp/ojb/Anishinaabe-inanjige

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | ojb
Wp > ojb > Anishinaabe-inanjige

Anishinaabe-inanjige ayaan oski-ombim biindig mino wiiji giiyaw wiiji oshki gitigaan biindig danakamigad haawiin mino mijim. Wiinawaa maajise ayaa jiibaakwewigamig gikinoo'amaw oodena biindig mino-dagonigan mijim gaye aaniin ozhitoon gaye giizizekwe. Waygete-bi ondaadad-anishinaabe inanjige apenimo apaabowaadan nooji', bagida'wewin gaye mikan gaye gitige gitigaanens gaye manoominike. Aazha aandanjige ayaan oshki mijim biindig zaasakokwe-bakwezhigan "ondaadad-taako" noonde gete mijim. Anishinaabe izhitwaawin wani' bakise bimi-ayaa wiiji ani gete mijim inaabiwin inendaagozi gete dagonigan minwenim manoomin. Ayaan gikiwe'on manoomin biindig anaamayi'ii-aki Minesota gaye bakise gete inanjige biindig Anishinaabe jibwaa-waabishki bagami. Gichi-apiitendaagwad mijim biindig giigoonh, anishinaabe-ziinzibaakwad, waawaashkeshi, gaye mandaamin. Gitige cornmashkodesimin, agosimaan, mandaamin gaye opin gaye nandawaabam ayaan miinan, odatagaagomin, ookwemin, miskomin gaye ozhaaboomin. Ayaa niibin nooji' awesiinh minwenim waawaashkeshi, amik, mooz, nika, zhiishiib, waabooz gaye makoons.