Wp/ojb/Andookomeshiinh abashkwebiigizi

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | ojb
Wp > ojb > Andookomeshiinh abashkwebiigizi

Andookomeshiinh abashkwebiigizi (Zhaaganaashiimowin: Mpox) ayaan aazhookoodin zenibaanh dino inakamigizi biindig anishinaabe gaye aanind nawaj awesiinh. Daangigwanenan gizhizo, baaginiishkwe, gaye agwaagwaabikishin gaye mishko ozhaga'e washkigiiwe abashkwebiigizi baamaa onaabanad gaye baaso. Gashkitaw aakozi naano gemaa niishtana gaye bezhig giizhig. Aakozi niiyo wiiji ingodwaaswi anama'e-giizhik. Ganabaj aabawaa-aakozi ingoding wiiji gaawiin agwaakwa'igan. Naaningim gaagiijiiwagizi apii baaginiishkwe gaye abashkwebiigizi miziwe bekish aanawi akina aabiding, aanapii niibiwa aakozi biindig akina gemaa niibiwa. Mashkawizi biindig abinoojiinh, gigishkaajige, ganawendan biindig biinjina ayaan niinamad.