Wp/nr/Wikipedia

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nr
Wp > nr > Wikipedia
Wikiphidiya
URL www.ts.wikipedia.org
Slogan encyclopediya ya s'mahla etlolwa ngabo boke abantu.
ku Alexa #8
Umtlolo encyclopediya ye inthaneti
amalwimi 236 wamatjhugululo
Umnini Wikimedia Foundation
Umtloli Jimmy Wales, Larry Sanger
Ukuthoma 2001
Njenganje Umberego oragela phambili[1]

Wikiphidiya ngumthombo welwazi la mahala, amalimi ahlukene, begodu lephurojekti iqondiswa yinhlangano lengakhokhelwayo eAmerikka engu Wikimedia Foundation. Yathoma ngo nyaka ka 2001 ngu Jimmy Wales no Larry Sanger, begodu ilinga uku qobelela begodu ihlathulule ilwazi labntu boke na malwimi woke.[2]

Kusukela ngo 2008, iWikiphidiya yaba ne mitlolo edlula 10 wamamiliyoni ngamalwimi angu 253;, khulu-khulu ngesinghesi.[3] Imitlolo ye Wikiphidiya le, itlolwa kuberegisana kwabazinikela ngokuthanda kwabo ephasini loke, begodu yoke imitlolo ihlelwa nangubani one inthaneti. Iwikiphidiya le ikhule inje,[4] nge yokthoma begodu ekhulu-khulu ejimeni loku sekela inthaneti.

References[edit | edit source]

Commons
Commons
Wikimedia Commons has media related to: