Wp/nr/Themba Mnguni

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nr
Wp > nr > Themba Mnguni
Themba G. Mnguni
Umsebenzi: Umtloli
Ubelethwe ngo: 1965
Indawo yo kubelethwa: eDelmas (eNtatjaneni)

Themba G. Mnguni (wabelethwa ngo 1965) ngumtloli odumileko wobukondlo besindebele begodu Wabelethwa ngo 1965 eDel- mas (eNtatjaneni) ekukulapho athoma khona isikolo.[1]

U-Themba G. Mnguni umntwana wesithathu obelethwa ngu Nomzana Jacob Mnguni nomma uKhulelaphi Selinah Mnguni (uNaMtshweni). Wakhulela esabelweni samzukwana saKwaNdebele lapho ababelethi bakhe bafudukela khona emva kokuhlonya kwesabelo saKwaNdebele eminyakeni yekupheleni yabo 1970. Wafunda eenkolweni ezimbalwa eKwaggafontein bewaswaphelisa iimfundo zebanga eliphakemeko eHluzingqondo Senior Secondary School.[1]

Wathoma ibizelo lakho lezemtlolo ngomnyaka ka-1993 bewakhupha imitlolo esingadzubhula hlangana nale elandelako:

 1. - Ibhudango Lami -Nasou Via Afrika (1997);
 2. - Sibuyakhona -Heinnemann Publishers (2001);
 3. - Ipilo Ibudisana Kodwana Iyakarisa -Juta Publishers (2005);
 4. - Ihloya -Van Schaik Publishers (2003);
 5. - Isiko LakoSobantu -Juta Publishers (2006);
 6. - Umlando KaSolomon Mahlangu -ZamaNguni Creative Productions (2004);
 7. - Biography of Solomon Mahlangu -ZamaNguni Creative Productions (2006);
 8. - Isipho -ZamaNguni Creative Productions (2007) (isiSwati and isiNdebele versions);
 9. - Ubuntu Babantu -ZamaNguni Creative Productions (2007);
 10. - Ubuntu -ZamaNguni Creative Productions (2009);
 11. - Iinkutani -ZamaNguni Creative productions (2008); and
 12. - Ibuthelelo Lenkutani -ZamaNguni Creative Productions (2009)


Isithasiselo[edit | edit source]

 1. 1.0 1.1 "Preserving and Celebrating our literary heritage" (March 2011) - National Library of South Africa. Retrieved 22 February 2016