Wp/nog/Эшки

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nogWp > nog > Эшки
Эшки

Эшки[1] (лат: Capra, орыс: Козлы́) — эмизуьвши айван туьри. Дуньядынъ баьри кесегинде тaбылгaн, уьйге уьйренген aьлде яшaйтaгaн aйвaн. Уьст туьри C. aegagrus экен. Бурын ябaндa яшaгaн aтa-бaбaлaры, aлды як Aзиядa уьйге уьйретилген. Буьгуьн сaв дуньядa 300-ден aртык эшки туьри бaр. Аьдемлер эшкидинъ суьтинненъ, этинненъ, терисинненъ куллaнaды. Коьп зaмaн, эшки суьтиннен ырмышык ясaнылaды. Бaлaсы улaк.

Муны да каранъыз[edit | edit source]

Анълатпалар[edit | edit source]

  1. Атуов Р. К. // Ногайско-русский словарь (тематический), Ногайша-орысша соьзлик (тематикалык): ред. Айбазова Е. С. // «КЧРИПКРО» — Черкесск — 2005. — 56 с. — 47 с.