Wp/nod/ᨶᩬ᩠᩶ᨿᨩᩱ᩠ᨿᩣ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᨶᩬ᩠᩶ᨿᨩᩱ᩠ᨿᩣ

ᨽᩖᩮᨦ​ᨶᩬ᩠᩶ᨿᨩᩱ᩠ᨿᩣ​ᨲᩯ᩠᩵ᨦ​ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᨴ᩶ᩣ᩠ᩅ​ᩈᩩᨶ᩠ᨴᩕᨻᨧᨶᨠᩥ᩠ᨧ (ᨷᩩᨬᨾᩣ) ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᨶᩧ᩠᩵ᨦ​ᨡᩬᨦ​ᨷᩫ᩠ᨴ​ᩃᨣᩬᩁ​ᨪᩬᩴ​ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᨶᩬ᩠᩶ᨿᨩᩱ᩠ᨿᩣ​ᩅᩯ᩠᩵ᨶᨠᩯ᩠᩶ᩅ ᨴᩦ᩵​ᨲᩯ᩠᩵ᨦ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᨲᩣ᩠ᨾ​ᨻᩕᨯᩣᩴᩁᩥ​ᨡᩬᨦ​ᨻᩕᩁᩣᨩ​ᨩᩣᨿᩣ​ᨧᩮᩢ᩶ᩣ​ᨯᩣᩁᩣ​ᩁᩢᩔᨾᩦ᪩ ᨶᩫ᩠ᨶᨲᩕᩦ​ᨩᩲ᩶​ᨲᩣᩴᨶᩬᨦ​​​ᨽᩖᩮᨦ​​ᩃᩬ᩵ᨦ​ᨶ᩵ᩣ᩠ᨶ᪩ ᨶᩮᩬᩨ᩶​ᩁᩬ᩶ᨦ​ᨡᩬᨦ​ᩃᨣᩬᩁ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩫ᩠ᩅᩁᨾ᩠ᩅᩁ​ᨯᩱ᩶ᩉᩣ᩠ᨿ​ᩈᩪᨬ​ᨻᩱ​ᨧᩫ᩠ᨶ​ᩈ᩠᩶ᨿᨦ​ᩓ᩠ᩅ ᨴᩦ᩵​ᨿᩢ᩠ᨦ​ᩁᩬᨯ​ᨾᩣ​ᨳᩮᩬᩥᨦ​ᨷᩢ᩠ᨯᨯ᩠᩵ᨿᩅ​ᨶᩦ᩶​ᨾᩦ​ᩀᩪ᩵​ᨲᩬᩁ​ᨯ᩠ᨿᩅ​ᨴᩮᩢ᩵ᩣ​ᩋᩢ᩠᩶ᨶ ᨤᩨ​ᨲᩬᩁ​ᨴᩦ᩵​ᨶᩬ᩠᩶ᨿᨩᩱ᩠ᨿᩣ​ᨯᩱ᩶​ᨶᩢ᩠ᨯ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨶᩣ᩠ᨦ​ᩅᩯ᩠᩵ᨶᨠᩯ᩠᩶ᩅ​ᨻᩱ​​ᨸᩮᩥ᩠ᨠᩇᩣ​​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​​ᩉ᩠᩶ᩅ᩠ᨿ​ᨠᩯ᩠᩶ᩅ᪩ ᨻᩣ᩠ᨿ​​ᩃᩪᩁ​​ᨴᩦ᩵​​ᨶᩬ᩠᩶ᨿ​ᨩᩱ᩠ᨿᩣ​ᩁᩪ᩶​ᩅ᩵ᩤ​ᨺ᩵ᩣ᩠ᨿ​ᨻᩬᩴ᩵​ᨾᩯ᩵​ᨡᩬᨦ​ᨶᩣ᩠ᨦ​ᩅᩯ᩠᩵ᨶᨠᩯ᩠᩶ᩅ​ᨯᩱ᩶​ᩈᩲ᩵​ᨷᩕᨧᩣᩴ (ᩉ᩠ᨾᩢ᩶ᩁᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ) ᨶᩣ᩠ᨦ​ᩅᩯ᩠᩵ᨶᨠᩯ᩠᩶ᩅ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᩈ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨶᩢᨶ᩠ᨴᩣ​ᩈᩮᨭᩛᩦ ᨲᩯ᩵​ᨶᩣ᩠ᨦ​ᩅᩯ᩠᩵ᨶᨠᩯ᩠᩶ᩅ​ᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ᨷᩴᨾᩦ​ᨧᩲ​ᨴᩦ᩵​ᨧᩢ​ᨲᩯ᩠᩵ᨦ​ᨦᩣ᩠ᨶ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᩈ᩵ᩣ᩠ᨦᨶᩢᨶ᩠ᨴᩣ ᨧᩧ᩠᩵ᨦ​ᨯᩱ᩶​​ᨲᩫ᩠ᨠᩃᩫ᩠ᨦ​​ᨠᩢ᩠ᨷ​​ᨶᩬ᩠᩶ᨿ​ᨩᩱ᩠ᨿᩣ​​ᩅ᩵ᩤ​​ᨧᩢ​​ᩉ᩠ᨶᩦ​ᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᨻᩱ​ᩈ᩠ᨿᩮ᪩

ᨶᩮᩬᩥ᩶ᩋᩁᩬ᩶ᨦ[edit | edit source]

ᨶᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩁᩬ᩶ᨦ​ᨡᩬᨦ​ᨽᩖᩮᨦ ᨷᩢ᩠ᨯᨯ᩠᩵ᨿᩅ​ᨶᩦ᩶​ᨾᩦ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᨨᨷᩢ᩠ᨷ​ᨴᩦ᩵​ᨹᩯ᩠ᨠ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᨻᩱ​ᨻᩕᩬ᩵ᨦ᪩ ᨨᨷᩢ᩠ᨷ​ᨴᩦ᩵​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᩁᩪ᩶ᨧᩢ᩠ᨠ​ᨶᩢ᩠ᨠ​ᨴᩦ᩵​ᩈᩩᨯ​ᨣᩴ​ᨤᩨ​ᨨᨷᩢ᩠ᨷ​ᨡᩬᨦ ᨧᩁᩢ᩠ᩃ ᨾᨶᩮᩣᨻᩮᨩ᩠ᨩ᩼ ᨲᩯ᩵​ᩃᩩ᩵ᨾ​ᨶᩦ᩶​ᨧᩢ᩠ᨠ​ᩈᨯᩯ᩠ᨦ​ᨨᨷᩢ᩠ᨷ​ᨡᩬᨦ​ᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣᩃᩱ᩠ᨿ​ᨶᩣᨭᩆᩥᩃ᩠ᨷ᩼​ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵ ᨴᩦ᩵​​ᨾᩦ​ᨶᩮᩬᩨ᩶ᩋ​​ᩁᩬ᩶ᨦ​​ᨳ᩠ᩅ᩶ᩁ ᪈ ᨷᩫ᩠ᨴ ᨪᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᨶᩢ᩠ᨷ​ᩅ᩵ᩤᨧᩫ᩠ᨷ​ᨲᩬᩁ​ᨲᩣ᩠ᨾ​ᨲᩫ᩠᩶ᨶ​ᨨᨷᩢ᩠ᨷ ᩓ​ᨾᩦ​ᨶᩮᩬᩨ᩶ᩋ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᨴᩦ᩵​ᩋ᩵ᩣ᩠ᨿ​ᩓ᩠ᩅ​ᨯᩱ᩶​ᨧᩲ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᨴᩦ᩵​ᩈᩩᨯ᪩

᪁. ᨶᩬ᩠᩶ᨿᨩᩱ᩠ᨿᩣ ᪥ ᨯ᩠ᩅᨦᨯᩬᨠᨾᩱ᩶ ᨷᩮ᩠᩵ᨦᨷᩤ᩠ᨶᩈ᩠ᩃᩬ᩻ᩁ ᨺᩪᨦᨽᨾᩬᩁ ᨾᩯ᩵ᨹᩮᩥ᩠᩶ᨦᩈᩬᨯᨪᩱ᩶
ᨯᩬᨠᨽᩥᨠᩩᩃ᩺ ᨡᩬᨦᨻᩦ᩵ᨲᩫ᩠᩶ᨦᨲᩲ᩶ ᩃᩫ᩠ᨾᨻᩢ᩠ᨯᨾᩱ᩶ ᨾᩣᩈᩪ᩵ᨷ᩶ᩤ᩠ᨶᨲᩪ
ᩁᩪ᩶ᨶᩯ᩵ᨪᩢ᩠ᨯ ᨡᩮᩢ᩶ᩣᩈᩰᩫ᩠ᨲᩈᩬᨦᩉᩪ ᩅ᩵ᩤᩈᩦᨩᩫᨾᩛᩪ ᨳᩪᨠᨸᩖ᩶ᩣᩴᨣᩮᩢ᩶ᩣᨶᩮᩥ᩠᩶ᨦ [ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ 1] (ᨶᩫ᩠ᨶᨲᩕᩦ)
ᨣᩮᩢ᩶ᩣᨾᩢ᩠ᨶᨲᩣ᩠ᨿ ᨸᩖᩣ᩠ᨿᨾᩢ᩠ᨶᩈᩮᩥ᩠᩶ᨦ [ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ 2] ᩃᩣᩴᨠᩥ᩠᩵ᨦᨶᩮᩥ᩠᩶ᨦ ᨸᩖᩣ᩠ᨿᨣᩰᩫ᩠᩵ᨶᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᨶᩯ᩠ᩅ
ᨯᩬᨠᨽᩥᨣᩩᩃ᩺ ᨣᩴᨤᩨᨯᩬᨠᨠᩯ᩠᩶ᩅ ᨻᩱᨸᩮ᩠ᨶᨡᩬᨦᨻᩮᩥ᩠᩵ᨶ ᩓ᩠ᩅᨶᩮᩬᩥ ᪨᪨ (ᨶᩫ᩠ᨶᨲᩕᩦ)
᪂. ᩅᩯ᩠᩵ᨶᨠᩯ᩠᩶ᩅ ᪥ ᨲᩮ᩠ᨾᨣᩮᩢ᩶ᩣᨶᩮᩥ᩠᩶ᨦ ᩁᩣ᩠ᨠᨾᩢ᩠ᨶᨷᩴᨳᩬᩁ [ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ 3] ᨷᩴᩉ᩠ᩅᩱᨼᩮᩬᩥᩁᨤᩬᩁ ᨴ᩠᩵ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩢ᩶ᩁᨴᩯ᩶ᩃᩮᩢ᩵ᩣ
ᨲᩣ᩠ᨾᨣᩤᩴᩃᩫ᩠ᨾ ᨴᩦ᩵ᨻᩢ᩠ᨯᩋᩬᨠᨡᩮᩢ᩶ᩣ ᨾᩦᨲᩯ᩵ᨣᩮᩢ᩶ᩣ ᩉ᩠ᩅᩱᩉ᩠ᩅᩢ᩵ᩁᨤᩬᩁᨼᩮᩬᩥᩁ
ᨠᩥ᩠᩵ᨦᨾᩢ᩠ᨶᨴᩯ᩶ ᨷᩴᨪᩯᩈ᩠ᩃᩮᩬᩥ᩻ᩁ ᨷᩴᩉ᩠ᨾᩮᩬᩥᩁᩃᩫ᩠ᨾᨩᩮ᩠ᨿ ᩁᩣᩴᨽᩮᩥ᩠ᨿᨣᩴᨩᩣᨶᩢ᩠᩶ᨶ (ᨶᩫ᩠ᨶᨲᩕᩦ)
ᩋᩢ᩠ᨶᨧᩲᨤᩣᩴᨿᩥ᩠ᨦ ᨶᩦ᩶ᩉ᩠ᨶᩥᨾᨴ᩠᩵ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩢ᩶ᩁ ᨷᩴᨸᩮ᩠ᨶᨡᩬᨦᨻᩮᩥ᩠᩵ᨶ ᨤᩫ᩠ᨶᨯᩲ
ᨿᩢ᩠ᨦᨸᩮ᩠ᨶᨠᨧᩫ᩠ᨠ ᩅᩯ᩠᩵ᨶᨠᩯ᩠᩶ᩅᨦᩮᩢᩣᩈᩲ ᨷᩴᩉ᩠ᩅᩱᨤᩬᩁᩉ᩠ᨦ᩠᩵ᨿᨦ ᨧ᩠ᩅ᩶ᩣ᩠ᨿᨶᩮᩬᩥ ᪨᪨ [ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ 4] (ᨶᩫ᩠ᨶᨲᩕᩦ)
᪃. ᨶ᩶ᩬ᩠ᨿᨩᩱ᩠ᨿᩣ ᪥ ᨲ᩠ᩅᩫᨻᩦ᩵ᨶᩬ᩠᩶ᨿ ᨧᩢᨡᩬᩴᨳᩣ᩠ᨾ ᨲᩣ᩠ᨾᨣᩤᩴᩃᩫ᩠ᨾ ᨴᩦ᩵ᨻᩮᩥ᩠᩵ᨶᩃᩮᩢ᩵ᩣᩋᩪ᩶
ᩅ᩵ᩤᨶᩣ᩠ᨿᨾᩦᨩᩪ᩶ ᨷ᩶ᩤ᩠ᨶᩅᩢ᩠ᨦᩈᩥᨦ᩠ᩉ᩺ᨤᩣᩴ ᨺ᩵ᩣ᩠ᨿᨴᩣ᩠ᨦᨻᩪ᩶ᩁ ᨻᩮᩬᩥ᩵ᩁᨾᩣᩈᩲ᩵ᨷᩕᨧᩣᩴ [ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ 5]
ᨷ᩶ᩤ᩠ᨶᩅᩢ᩠ᨦᩈᩥᨦ᩠ᩉ᩺ᨤᩣᩴ ᨻᩮᩬᩥ᩵ᩁᨾᩣᩉ᩠ᨾᩢ᩶ᩁ ᨣᩴᩅᩱ᩶ᩓ᩠ᩅ (ᨶᩫ᩠ᨶᨲᩕᩦ)
ᨺ᩵ᩣ᩠ᨿᨻᩬᩴ᩵ᩈᩣ᩠ᩅ ᨶᩬ᩶ᨦᨶᩣ᩠ᨦᩅᩯ᩠᩵ᨶᨠᩯ᩠᩶ᩅ ᨣᩴᨲᩫ᩠ᨠᩃᩫ᩠ᨦᩓ᩠ᩅ ᨷᩴᨩᩲ᩵ᨣᩤᩉᩣ
ᨻᩮᩥ᩠᩵ᨶᨧᩢᨠᩥ᩠ᨶᨡᩯ᩠ᨠ ᨲᩯ᩠᩵ᨦᨠᩣ᩠ᩁᩅᩥᩅᩤᩉ᩺ ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋᨯᩲᨩᩣ ᨻᩦ᩵ᨣᩕᩲ᩵ᩁᩪ᩶ᨣᩮᩢ᩶ᩣ (ᨶᩫ᩠ᨶᨲᩕᩦ)
ᩋᩢ᩠ᨶᨲ᩠ᩅᩫᨩᩱ᩠ᨿᩣ ᨷᩴᩈᩫ᩠ᨾᨻᩮᩥ᩠ᨦᨧᩮᩢ᩶ᩣ ᨪ᩶ᩣᩴᨡ᩠ᨿᨾᨡᩮᩢ᩶ᩣᨡᩬᨦ ᨦᩮᩥ᩠ᨶᨵᩬᨦ
ᨺ᩵ᩣ᩠ᨿᨴᩣ᩠ᨦᨶᩣ᩠ᨿ ᨷᩴᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨧᩮ᩠ᨲᨡᩬ᩶ᨦ ᨾᩣᩃᩡᩉ᩠ᨾᩬᨦᨲ᩵ᩣᩴ ᨣ᩵ᩬ᩠ᨿᨶᩮᩬᩥ ᪨᪨ (ᨶᩫ᩠ᨶᨲᩕᩦ)
᪄. ᩅᩯ᩠᩵ᨶᨠᩯ᩠᩶ᩅ ᪥ ᨲ᩠ᩅᩫᨶᩬ᩶ᨦᨶᩦ᩶ ᨷᩴᩉᩖ᩵ᩣᩉᩖᩲᩉᩖᩫᨦ ᨠᩣ᩠ᩁᨲᩫ᩠ᨠᩃᩫ᩠ᨦ ᨣᩴᨿᩢ᩠ᨦᨷᩴᩓ᩠ᩅ
ᨧᩧ᩠᩵ᨦᨯᩱ᩶ᨩᩮᩥ᩠ᨬᨲ᩠ᩅᩫ ᨻᩦ᩵ᨾᩣᩉ᩠ᩅ᩠᩶ᨿᨠᩯ᩠᩶ᩅ ᨣᩴᨻᩕᩰᩬᩡᨣᩕᩲ᩵ᩁᩪ᩶ ᨣᩤᩴᨼᩪ᩵ᨣᩤᩴᨧᩣ
ᨧᩧ᩠᩵ᨦᨩᩮᩥ᩠ᨬᨶᩬ᩠᩶ᨿ ᨻᩦ᩵ᨾᩣᨣᩴᨸᩮᩥᩢ᩠ᨠᩇᩣ ᨧᩢᩅ᩵ᩤᨯᩱᨩᩣ ᨲ᩠ᩅᩫᨶᩬ᩶ᨦᨣᩴᨣᩕᩲ᩵ᩁᩪ᩶ (ᨶᩫ᩠ᨶᨲᩕᩦ)
ᨠᩣ᩠ᩁᨴᩦ᩵ᨾᩣᨼᩪ᩵ᩋᩪ᩶ ᨧᩢᩐᩣᨸᩮ᩠ᨶᨩᩪ᩶ ᨣᩤᩅ᩵ᩤᨸᩮ᩠ᨶᨾ᩠ᨿᩮ
ᩁᩂᨧᩢᩃᩫ᩠ᩃᩃ᩶ᩣ᩠ᨦ ᩃᩨ᩠ᨾᩃ᩵ᩣ᩠ᨿᩉᩣ᩠ᨿᩈ᩠ᨿᩮ ᨧᩢᩐᩣᨸᩮ᩠ᨶᨾ᩠ᨿᩮ ᨣᩤᩅ᩵ᩤᩃᩡᨣᩴᩉ᩠ᨿᩮᩓ᩠ᩅ (ᨶᩫ᩠ᨶᨲᩕᩦ)
ᨧᩢ᩠ᨠᩐᩣᨸᩮ᩠ᨶ ᨾ᩠ᨿᩮᨶᩣ᩠ᨦᨩ᩶ᩣ᩠ᨦᨠᩯ᩠᩶ᩅ ᩀᩪ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨣᩪ᩵ ᨴ᩠ᨿᨾᨤᩥ᩠ᨦ
ᨡᩬᩴᨷᩬᨠᨶᩣ᩠ᨿ ᩉᩨ᩶ᨶᩯ᩵ᨧᩲᨧᩥ᩠ᨦ ᩀ᩵ᩣᩋᩣᩴᨻᩕᩣ᩠ᨦᨶᩣ᩠ᨳ ᨶᩬ᩶ᨦᨶᩮᩬᩥ ᪨᪨ (ᨶᩫ᩠ᨶᨲᩕᩦ)
᪅. ᨶᩬ᩠᩶ᨿᨩᩱ᩠ᨿᩣ ᪥ ᨷᩴᨧᩩᩉᩖᩬᨠᨶ᩶ᩬᨦ ᩉᩨ᩶ᩉ᩠ᨾᩫ᩵ᩁᩉ᩠ᨾᩬᨦᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨦ ᨷᩴᩃᩬᩴ᩵ᩃ᩠ᩅᨦᨻᩕᩣ᩠ᨦ ᨾᩯ᩵ᨶᩣ᩠ᨦᩁ᩵ᩣ᩠ᨦᨤᩯ᩠᩶ᩅ
ᨻᩦ᩵ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᩐᩣᨸᩮ᩠ᨶ ᨾ᩠ᨿᩮᨶᩣ᩠ᨦᨩ᩶ᩣ᩠ᨦᨠᩯ᩠᩶ᩅ ᨷᩴᩉᩨ᩶ᨣᩖᩣ᩠ᨯᨣᩖᩯ᩶ᩅ ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦᨣᩤᩴᨣᩴᩈᩥᨶᩮᩉ᩺ [ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ 6]
ᨠᩬ᩵ᩁᨠᩯ᩠᩶ᩅᨶᩬ᩶ᨦ ᨧᩲᨿᩢ᩠ᨦᨷᩴᩉ᩠ᩅᩮ ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦᩈᩫ᩠ᨾᨣᩕᨶᩮ ᨴᩦ᩵ᨻᩦ᩵ᨣᩧ᩠ᨯᩃᩮᩢ᩵ᩣ (ᨶᩫ᩠ᨶᨲᩕᩦ)
ᩉᩖᩬᩁᩅ᩵ᩤᨻᩦ᩵ᨧᩩ ᨣᩴᨿᩢ᩠ᨦᩃ᩵ᩣ᩠ᨿᨧᩮᩢ᩶ᩣ ᨡᩬᩴᩉᩨ᩶ᨼ᩶ᩣᨹ᩵ᩣ ᩉ᩠ᩅᩫᨻᩬᩴ᩵ᨾ᩠ᨿᩮᨲᩣ᩠ᨿ
ᩃᩪᨠᨾᩯ᩵ᨿᩥ᩠ᨦ ᩋᩪ᩶ᩉᩖᩮ᩶ᩁᨣᩴᨷᩴᨯᩣ᩠ᨿ ᩃᩪᨠᨻᩬᩴ᩵ᨩᩣ᩠ᨿ ᨼᩪ᩵ᨴᩯ᩶ᨣᩴᨷᩴᨻᩖᩢ᩶ᨦ [ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ 7] (ᨶᩫ᩠ᨶᨲᩕᩦ)
ᩉᩖᩬᩁᩅ᩵ᩤᨶᩣ᩠ᨿᨲᩣ᩠ᨿ ᨻᩱᨸᩮ᩠ᨶᨠᩱ᩵ᨲᩢ᩠᩶ᨦ [ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ 8] ᨻᩦ᩵ᨶᩬ᩠᩶ᨿᨡᩬᩴᨲᩣ᩠ᨿ ᨸᩮ᩠ᨶᨣᩨ᩠ᨶ [ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ 9]
ᩋᩪ᩶ᨷᩴᨳᩪᨠ ᩅᩢ᩠ᨶᨻᩕᩪᨠᨣᩬ᩠᩵ᨿᨾᩣᨡᩨ᩠ᨶ ᩋᩪ᩶ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋᨤᩨ᩠ᨶ ᨣᩬ᩠᩵ᨿᨾᩣᨡᩨ᩠ᨶᨣᩴᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋᨩᩮᩢ᩶ᩣ (ᨶᩫ᩠ᨶᨲᩕᩦ)
ᨠᩣ᩠ᩁᩁᩢ᩠ᨠᨠᩢ᩠ᨶ ᨡ᩶ᩣᨿᩢ᩠ᨦᨴᩧ᩠ᨦᨧᩮᩢ᩶ᩣ ᨻᩕ᩠ᨿᨷᩉ᩠ᨾᩮᩬᩥᩁᩉᩖᩮᩢ᩶ᩣ ᨠᩢ᩠ᨷᨻᩣ᩠ᨦ [ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ 10]
ᨸᩣ᩠ᨿᨣᩤᩴᨯᩲ ᨻᩦ᩵ᨣᩴᨴᩧ᩠ᨦᩋ᩶ᩣ᩠ᨦ ᨷᩴᨩᩲ᩵ᨧᩣ᩠ᨦᨧᩣ᩠ᨠ ᨶ᩶ᩬᨦᨶᩮᩬᩥ ᪨᪨ (ᨶᩫ᩠ᨶᨲᩕᩦ)
᪆. ᩅᩯ᩠᩵ᨿᨠᩯ᩠᩶ᩅ ᪥ ᩉᩖᩬᩁᩅ᩵ᩤᨴᩯ᩶ ᩉ᩠ᨾᩮᩬᩥᩁᨯᩢ᩠᩵ᨦᨣᩤᩴᨧᩣ ᨶᩬ᩶ᨦᨡᩬᩴᩈᩢᨬ᩠ᨬᩣ ᨠᩢ᩠ᨷᨲ᩠ᩅᩫᨻᩦ᩵ᨶ᩶ᩬ᩠ᨿ
ᨷᩴᨡᩬᩴᩁᩢ᩠ᨠᨹᩲ ᨪᩢ᩠ᨠᨴᩮᩢ᩵ᩣᨠᩮᩥ᩠᩵ᨦᨠᩬ᩠᩶ᨿ ᨡᩬᩴᩁᩢ᩠ᨠᨻᩦ᩵ᨶ᩶ᩬ᩠ᨿ ᨩᩱ᩠ᨿᩣᨣᩴᨤᩫ᩠ᨶᨯ᩠ᨿᩅ
ᨤᩫ᩠ᨶᩋᩨ᩠᩵ᨶᨶᩢ᩠ᨷᩁᩬ᩠᩶ᨿ ᨴᩧ᩠ᨦᨷᩴᩃᩯᨣᩴᨷᩴᩉᩖ᩠ᨿᩅ ᨧᩢᨡᩬᩴᩁᩢ᩠ᨠᨯ᩠ᨿᩅ ᨩᩣ᩠ᨿᨯ᩠ᨿᩅᨣᩴᨴᩮᩢ᩵ᩣᨶᩦ᩶ (ᨶᩫ᩠ᨶᨲᩕᩦ)
ᩉᩖᩬᩁᩅ᩵ᩤᨶᩬ᩶ᨦᨧᩩ ᨣᩤᩈᩢ᩠ᨷᨸᩉᩖᩦ᩶ ᨡᩬᩴᩉᩨ᩶ᨼ᩶ᩣᨹ᩵ᩣ ᩉ᩠ᩅᩫᨾᩯ᩵ᨹ᩠ᩅᩫᨲᩣ᩠ᨿ
ᩃᩪᨠᨾᩯ᩵ᨿᩥ᩠ᨦ ᨷᩴᨩᩲ᩵ᩅ᩵ᩤᨷᩴᨯᩣ᩠ᨿ ᩃᩪᨠᨻᩬᩴ᩵ᨩᩣ᩠ᨿ ᨡᩦ᩶ᨧᩩᨣᩴᨴᩯ᩶ᨴᩯ᩶ (ᨶᩫ᩠ᨶᨲᩕᩦ)
ᨠᩥ᩠ᨶᨣᩴᨿᩢ᩠ᨦᨲᩬ᩶ᨦᨠᩯ᩶ ᩈᩃ᩠ᨿᨾᨿᩣᩴᩈᩲ᩵ᨿᩯ᩶ ᨷ᩵ᩤᨡᩮᩬᩥᩋᨧᩯ᩶ᨿᩣᩴᩈᩲ᩵ᨴᩮᩢᩣ
ᨣᩬᩁᨶᩬ᩠᩶ᨿᨩᩱ᩠ᨿᩣ ᨿᩢ᩠ᨦᩁᩢ᩠ᨠᨡ᩶ᩣᨧᩮᩢ᩶ᩣ ᨣᩴᨿᩥ᩠ᨶᨯᩦᨧᩥ᩠᩵ᨾ ᨴᩯ᩶ᨶᩮᩬᩥ ᪨᪨ (ᨶᩫ᩠ᨶᨲᩕᩦ)
᪇. ᨶᩬ᩠᩶ᨿᨩᩱ᩠ᨿᩣ ᪥ ᩁᩢ᩠ᨠᩉᩖᩮᩬᩥᩋᨾᩬᨠ ᨧᩢᨻᩱᨷᩬᨠᨷᩥᨲ᩠ᨲᩣ ᩉᩨ᩶ᨻᩬᩴ᩵ᨻᩕ᩠ᨿᩣ ᨻᩱᨡᩬᩴᨶᩬ᩶ᨦᨵᩱ᩶
ᨲᩯ᩵ᨻᩦ᩵ᨶᩦ᩶ᨠᩖ᩠ᩅᩫ ᨧᩢ᩠ᨠᨷᩴᨯᩱ᩶ ᨻᩕᩰᩬᩡᨡ᩶ᩣᨻᩦ᩵ᨵᩱ᩶ ᩁᩱ᩶ᨿᩣ᩠ᨠᨡᩮᩢ᩶ᩣᨡᩬᨦ
ᨷᩴᨾᩦᨦᩮᩥ᩠ᨶᨵᩬᨦ ᩉ᩠ᨾᩮᩬᩥᩁᨶᩢ᩠ᨶᨣᩴᨴᩤᨦ᩠᩶ᨿᩅ (ᨶᩫ᩠ᨶᨲᩕᩦ)
ᩉᩖᩬᩁᩅ᩵ᩤᨻᩮᩥ᩠᩵ᨶᨲᩢ᩠ᨯ ᩈ᩠ᩃᩢ᩻ᨯᨷ᩠᩵ᨿᨦᨷ᩠᩶ᨿᩅ ᨧᩢᨤᩥ᩠ᨯᨨᩢ᩠ᨶ ᨯᩲᨯᩦ
ᨡᩬᩴᨳᩣ᩠ᨾᨲ᩠ᩅᩫ ᨶᩬ᩶ᨦᨶᩣ᩠ᨿᨿᩢ᩠ᨦᨶᩦ᩶ ᨣᩴᩉᩨ᩶ᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ ᩓ᩠ᩅᨶᩮᩬᩥ ᪨᪨ (ᨶᩫ᩠ᨶᨲᩕᩦ)
᪈. ᩅᩯ᩠᩵ᨶᨠᩯ᩠᩶ᩅ ᪥ ᨠᩣ᩠ᩁᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦᨶᩦ᩶ ᨷᩴᨻᩬᩴᨸᩮ᩠ᨶᩈᩢ᩠ᨦ ᨣᩬᩁᨧᩲᩁᩅᩢ᩠ᨦ ᨤᩫ᩠ᨦᨯᩱ᩶ᨼᩲ᩵ᨼᩮᩬᩥ᩶ᩋ
ᨧᩢᩉᩖᩬᩁᨷᩥᨲ᩠ᨲᩣ ᨶᩬ᩶ᨦᨶᩣ᩠ᨿᨷᩴᩋᩮᩬᩥ᩶ᩋ ᨷᩴᨸᩖᩫᨦᨸᩖᩬ᩠᩵ᨿᨶᩬ᩶ᨦ ᨠᩣ᩠ᨷᨪᩬ᩶ᩁᨷ᩠ᩅᩫᨧᩦ
ᨧᩢᩉᩖᩬᩁᨯᩰᩫ᩠ᨿᨯᩦ ᨴᩧ᩠ᨦᨷᩴᨾᩦᨣᩴᨼᩢ᩠ᨦᩓ᩠ᩅ (ᨶᩫ᩠ᨶᨲᩕᩦ)
ᨺ᩵ᩣ᩠ᨿᨻᩢ᩠᩵ᨶᨲ᩠ᩅᩫ ᩋᨶᩫᨦ᩠ᨣ᩺ᨶᩬ᩶ᨦᨠᩯ᩠᩶ᩅ ᨧᩢ᩠ᨠᩉ᩠ᨶᩦᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᨻᩦ᩵ ᨩᩱ᩠ᨿᩣ
ᨧᩢᩉᩖᩬᩁᨣᩤᩴᨩᩣ᩠ᨿ ᩁᩢ᩠ᨠᨡ᩶ᩣᨻᩯ᩠ᨦᨡ᩶ᩣ ᩀ᩵ᩣᨻᩱᨾᩮᩥ᩠ᨶᨶᩮᩥ᩠᩵ᨶ ᨩ᩶ᩣᨶᩮᩬᩥ ᪨᪨ (ᨶᩫ᩠ᨶᨲᩕᩦ)

ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᩉᩮ᩠ᨲᩩ[edit | edit source]

  1. ᨸᩖ᩶ᩣᩴᨾᩱ᩶ ᨸᩖᩯᩅ᩵ᩤ ᨲᩢ᩠ᨯᨾᩱ᩶
  2. ᩈᩮᩬᩥ᩶ᨦ ᨸᩖᩯᩅ᩵ᩤ ᩋᩮ᩠ᨶᩋ᩠ᨿᨦ
  3. ᨲᩮ᩠ᨾ ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋᩅ᩵ᩤ ᨲᩯ᩠ᨾ ᨸᩖᩯᩅ᩵ᩤ ᨾᩯ᩠᩶ᨶᩅ᩵ᩤ ᪨ ᨳ᩵ᩣᩅ᩵ᩤ
  4. ᨧ᩠ᩅ᩶ᩣ᩠ᨿ ᨸᩖᩯᩅ᩵ᩤ ᩋᩮ᩠ᨶᩋ᩠ᨿᨦ
  5. ᩈᩲ᩵ᨷᩕᨧᩣᩴ ᨸᩖᩯᩅ᩵ᩤ ᨧ᩵ᩣ᩠ᨿᨦᩮᩥ᩠ᨶᨾᩢ᩠ᨯᨧᩣᩴ ᨪᩮᩥ᩠᩵ᨦᨶᩲᨷᩁᩥᨷᩫ᩠ᨴᨶᩦ᩶ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨳᩮᩥ᩠ᨦ ᩉ᩠ᨾᩢ᩶ᩁᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᩈᩣ᩠ᩅ
  6. ᨣᩤᩴᩈᩥᨶᩮᩉ᩺ ᨸᩖᩯᩅ᩵ᩤ ᨣᩴᩤᩃᩮᩢ᩵ᩣᨡ᩠ᩅᩢᩁ
  7. ᨻᩖᩢ᩶ᨦ ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋᨡ᩠ᨿᩁ ᨻᩢ᩠᩶ᨦ ᨸᩖᩯᩅ᩵ᩤ ᨹᩥ᩠ᨯᨻᩖᩣ᩠ᨯ
  8. ᨠᩱ᩵ᨲᩢ᩠᩶ᨦ ᨤᩨ ᨠᩱ᩵ᨴᩦ᩵ᨩᩲ᩶ᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᩅᩫᩃᩬᩴ᩵
  9. ᨣᩨ᩠ᨶ ᨸᩮ᩠ᨶᨣᩕᩮᩬᩥ᩵ᨦᨾᩨᨯᩢ᩠ᨠᨿᩢ᩠ᨷᨠᩱ᩵ᨸ᩵ᩣ
  10. ᨻᩣ᩠ᨦ ᨸᩖᩯᩅ᩵ᩤ ᨧᩬᨠᩉᩖᩮᩢ᩶ᩣ

ᩋ᩶ᩣ᩠ᨦᩋᩥ᩠ᨦ[edit | edit source]