Wp/nod/ᨤᩴᩣᨹᩣ᩠ᨿ ᨶᩩᨻᩧ᩠ᨦ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nodWp > nod > ᨤᩴᩣᨹᩣ᩠ᨿ ᨶᩩᨻᩧ᩠ᨦ
Jump to navigation Jump to search

ᨤᩣᩴᨹᩣ᩠ᨿ ᨶᩩᨻᩥ᩠ᨦ (ᨴᩱ᩠ᨿ: คำผาย นุปิง) ᩁᩂ ᨻᩬᩴ᩵ᨣᩕᩪᨤᩴᩣᨹᩣ᩠ᨿ ᩆᩥᩃ᩠ᨷᩥᨶᩉᩯ᩠᩵ᨦᨩᩣ᩠ᨲ ᩈᩣᨡᩣᩆᩥᩃ᩠ᨷᨠᩣ᩠ᩁᩈᩯ᩠ᨯ᩻ᨦ(ᨠᩣ᩠ᩁᩈᩯ᩠ᨯ᩻ᨦᨻᩨ᩠᩶ᨶᨷ᩶ᩤ᩠ᨶ) ᨸᩦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 2538 ᨸᩮ᩠ᨶᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨪᩬᩴᨴᩦ᩵ᨾᩦᨩᩨ᩵ᩈ᩠ᨿᨦᨶᩲᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨶ᩵ᩣ᩠ᨶ

ᨻᩬᩴ᩵ᨣᩕᩪᨤᩣᩴᨹᩣ᩠ᨿ ᨠᩮᩥ᩠ᨯᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋᩅᩢ᩠ᨶᨴᩦ᩵ 19 ᨻᩕᩧᩈᨽᩣᨣᩫ᩠ᨾ ᨸᩦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 2467 ᨴᩦ᩵ᨷ᩶ᩤ᩠ᨶᩉ᩠ᩅᩫᨶᩣ ᨲ᩵ᩣᩴᨷᩫ᩠ᩃᨴ᩵ᩤᨶ᩶ᩣ᩠ᩅ ᩋᩣᩴᨽᩮᩬᩥᨻᩪᨻ᩠ᨿᨦ ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨶᩣ᩠᩵ᨶ[1] ᨸᩮ᩠ᨶᩃᩪᨠᨷ᩵ᩤ᩠ᩅᨡᩬᨦᨻᩬᩴ᩵ᨧᩲ ᨶᩩᨻᩥ᩠ᨦ ᩓ ᨾᩯ᩵ᨷᩰᩬᩡ ᨶᩩᨻᩥ᩠ᨦ ᨠᩥ᩠ᨶᨡᩯ᩠ᨠᨲᩯ᩠᩵ᨦᨦᩣ᩠ᨶᨠᩢ᩠ᨷᨾᩯ᩵ᨷᩥ᩠ᨶ ᨶᩩᨻᩥ᩠ᨦ ᨾᩦᩃᩪᨠ 5 ᨤᩫ᩠ᨶ ᨸᩮ᩠ᨶᩃᩪᨠᨷ᩵ᩤ᩠ᩅ 2 ᨤᩫ᩠ᨶ ᩃᩪᨠᩈᩣ᩠ᩅᩉᩯ᩠ᨾ 3 ᨤᩫ᩠ᨶ ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋᨿᩣ᩠ᨾᩉ᩠ᨶᩬ᩠᩶ᨿ ᨻᩮᩥ᩠᩵ᨶᨯᩱ᩶ᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᨻᩬᩴ᩵ᨾᩯ᩵ᨻᩱᨼᩢ᩠ᨦᨪᩬᩴᩓᨯᩱ᩶ᨠᩮᩥ᩠ᨯᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨪᩬᨷ ᨧᩥ᩠᩵ᨦᨯᩱ᩶ᨧᩣᩴᨵᩤᩴᨶᩬᨦᨾᩣᩉᩢ᩠ᨯᨪᩬᩴᩋᩮ᩠ᨦᨧᩫ᩠ᨶᨪᩬᩴᩉᩮᩖ᩶ᩁᨠᩢ᩠ᨷᨻᩮᩥ᩵ᩬᩁᨯᩱ᩶ ᨯᩱ᩶ᨾᩦᨧᩲᨣᩕᩱ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨪᩬᩴᨶᩲᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯ ᨧᩥ᩠᩵ᨦᨻᩱᨺᩣ᩠ᨠᨲ᩠ᩅᩫᨸᩮ᩠ᨶᩃᩪᨠᩆᩥᩇ᩠ᨿ᩺ᨡᩬᨦᨻᩬᩴ᩵ᨣᩕᩪᨩᩱ᩠ᨿᩃᨠᩘᩘᩣ ᨣᩕᩮᩬᩥᩋᩈᩮ᩠ᨶ(ᩆᩥᩃ᩠ᨷᩥᨶᩉᩯ᩠᩵ᨦᨩᩣ᩠ᨲᨸᩦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 2530) ᨺᩮᩥ᩠᩶ᨠᨡᩢ᩠ᨷᨪᩬᩴᩓᩉᩮᩖ᩶ᩁᩈᩃᩬᩴ᩶ ᨪᩬᩴ ᨻᩥ᩠ᨱ ᩀᩪ᩵ᩉᩖᩣ᩠ᨿᨸᩦ ᨧ᩠ᨶᩫᩋᩬᨠᨹᩣ᩠ᨾᨪᩬᩴᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋᩁᩯ᩠ᨠᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋᩋᩣᨿᩩᨯᩱ᩶ 13 ᨸᩦ ᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᨻᩬᩴ᩵ᨣᩕᩪᨩᩱ᩠ᨿᩃᨠᩘᩘᩣᩋᩬᨠᨹᩣ᩠ᨾᩀᩪ᩵ 7 ᨸᩦ ᨧᩥ᩠᩵ᨦᨯᩱ᩶ᨿᩯ᩠ᨠᨾᩣᨲᩢ᩠᩶ᨦᩅᩫ᩠ᨦᨡᩬᨦᨲ᩠ᩅᩫᨠᩮᩢ᩵ᩣᨩᩨ᩵ᩅ᩵ᩤ "ᩅᩫ᩠ᨦᨤᩴᩣᨹᩣ᩠ᨿ"[2]


ᨻᩬᩴ᩵ᨣᩕᩪᨤᩣᩴᨹᩣ᩠ᨿᩋᩬᨠᨹᩣ᩠ᨾᨪᩬᩴ

ᨻᩬᩴ᩵ᨣᩕᩪᨤᩣᩴᨹᩣ᩠ᨿ ᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪ᩶ᨠᩯ᩠ᩅ᩵ᩁᨶᩲᨠᩣ᩠ᩁᨡᩢ᩠ᨷᨪᩬᩴ ᨲᩯ᩠᩵ᨦᨷ᩠ᨴᩫᨪᩬᩴᨯᩱ᩶ᨧᩢ᩠ᨷᨧᩲᨤᩫ᩠ᨶᨼᩢ᩠ᨦ ᨻᩮᩥ᩠᩵ᨶᨿᩢ᩠ᨦᩈᩲ᩵ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦᨡᩬᨦᩅᩢᨯ᩠ᨰᨶᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩺ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ ᨶᩯ᩠ᩅᨣᩧ᩠ᨯᨶᩲᨠᩣ᩠ᩁᨻᩢᨯ᩠ᨰᨶᩣᩈᩢᨦᩫ᩠ᨣᨾ ᩓ ᨣᩤᩴᩈᩬᩁᨴᩤ᩠ᨦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈ᩠ᨶᩣ᩻ᩃ᩠ᨦᩫᨻᩱᨶᩲᨣᩤᩴᨪᩬᩴᨯ᩠᩶ᩅ᩠ᨿ ᨧᩫ᩠ᨶᨯᩱ᩶ᩁᩢ᩠ᨷᨠᩣ᩠ᩁᨷᩕᨠᩣ᩠ᩈᨠ᩠ᨿᨲ᩠ᨲᩥᨣᩩᨱ᩺ᨪᩬᩴ ᨯᩰᩫ᩠ᨿᩈᨳᩣᨶᩦᩅᩥᨴ᩠ᨿᩩᨽᩣ᩠ᨣᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋ ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᩃᩣᩴᨻᩣ᩠ᨦ ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋᨸᩦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 2514[3] ᨿᩫ᩠ᨠᨿ᩵ᩬᨦᩉᩨ᩶ᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪ᩶ᨾᩦᨹᩫ᩠ᩃᨦᩣ᩠ᨶᨯᩦᨯᩮ᩠᩵ᨶᨯ᩶ᩣ᩠ᨶᩅᩢᨯ᩠ᨰᨶᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩺ ᩈᩣᨡᩣᩆᩥᩃ᩠ᨷᨠᩣ᩠ᩁᩈᩯ᩠ᨯ᩻ᨦ ᨯᩰᩫ᩠ᨿᨣᨱᨠᩢᨾ᩠ᨾᨠᩣ᩠ᩁᩅᩢᨯ᩠ᨰᨶᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩺ᩉᩯ᩠᩵ᨦᨩᩣ᩠ᨲ ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋᨸᩦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 2533[4] ᨯᩱ᩶ᩁᩢ᩠ᨷᨠᩣ᩠ᩁᨿᩫ᩠ᨠᨿ᩵ᩬᨦᩉᩨ᩶ᨸᩮ᩠ᨶ ᩆᩥᩃ᩠ᨷᩥᨶᩉᩯ᩠᩵ᨦᨩᩣ᩠ᨲ ᩈᩣᨡᩣᩆᩥᩃ᩠ᨷᨠᩣ᩠ᩁᩈᩯ᩠ᨯ᩻ᨦ (ᨠᩣ᩠ᩁᩈᩯ᩠ᨯ᩻ᨦᨻᩨ᩠᩶ᨶᨷ᩶ᩤ᩠ᨶ) ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋᨸᩦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ2538[5]ᩑᨠᩈᩣ᩠ᩁᩋ᩶ᩣ᩠ᨦᩋᩥ᩠ᨦ[edit | edit source]

  1. ᨷᩩᨣᩫ᩠ᨣᩃᩈᩣᩴᨣᩢ᩠ᨬᨴᩤ᩠ᨦᩅᩢᨯ᩠ᨰᨶᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩺ ᨶᩣ᩠ᨿᨤᩣᩴᨹᩣ᩠ᨿ ᨶᩩᨻᩥ᩠ᨦ http://kanchanapisek.or.th/kp8/culture/nan/nan241.html
  2. ᨽᩪᨾᩥ᩺ᨷᨬ᩠ᨬᩣᨵ᩶ᩬᨦᨳᩥ᩠᩵ᨶᩋᩣᩴᨽᩮᩬᩥᨻᩪᨻ᩠ᨿᨦ http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/pup/05pup.html
  3. ᨷᩩᨣᩫ᩠ᨣᩃᩈᩣᩴᨣᩢ᩠ᨬᨴᩤ᩠ᨦᩅᩢᨯ᩠ᨰᨶᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩺ ᨶᩣ᩠ᨿᨤᩣᩴᨹᩣ᩠ᨿ ᨶᩩᨻᩥ᩠ᨦ http://kanchanapisek.or.th/kp8/culture/nan/nan241.html
  4. ᨷᩩᨣᩫ᩠ᨣᩃᩈᩣᩴᨣᩢ᩠ᨬᨴᩤ᩠ᨦᩅᩢᨯ᩠ᨰᨶᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩺ ᨶᩣ᩠ᨿᨤᩣᩴᨹᩣ᩠ᨿ ᨶᩩᨻᩥ᩠ᨦ http://kanchanapisek.or.th/kp8/culture/nan/nan241.html
  5. ᨣᩤᩴᨷᩕᨠᩣ᩠ᩈᨠ᩠ᨿᨲ᩠ᨲᩥᨣᩩᨱ᩺ᩆᩥᩃ᩠ᨷᩥᨶᩉᩯ᩠᩵ᨦᨩᩣ᩠ᨲ http://art.culture.go.th/index.php?case=artistDetail&art_id=140&pic_id=&side=dnc_art_th

ฅาํผาย นุพิง (ไทย: คำผาย นุปิง) รฤ พอํ่ครูฅําผาย ศิลบินแห่งชาต สาขาศิลบการแสดๆง(การแสดๆงพื้นบ้าน) ปีพุทธสักราช 2538 เปนช่างซอํที่มีชื่สยงในจังหวัดน่าน

พอํ่ครูฅาํผาย เกิดเมอิ่อวันที่ 19 พรึสภาค็ม ปีพุทธสักราช 2467 ที่บ้านหว็นา ต่าํบ็ลท่าน้าว อาํเภอิพูพยง จังหวัดนา่น เปนลูกบ่าวของพอํ่ใจ นุพิง แล แม่โบอะ นุพิง กินแขกแต่งงานกับแม่บิน นุพิง มีลูก 5 ฅ็น เปนลูกบ่าว 2 ฅ็น ลูกสาวแหม 3 ฅ็น เมอิ่อยามหนอ้ย เพิ่นได้ทวยพอํ่แม่ไพฟังซอํแลได้เกิดฅวามซอบ จิ่งได้จาํธาํนองมาหัดซอํเองจ็นซอํเหล้รกับเพิ่อรได้ ได้มีใจคไร่เปนช่างซอํในที่สุด จิ่งไพฝากตว็เปนลูกศิษย์ของพอํ่ครูไชยลกงงา คเรอิอเสน(ศิลบินแห่งชาตปีพุทธสักราช 2530) เฝิ้กขับซอํแลเหล้รสลอํ้ ซอํ พิณ ยู่̱หลายปี จน็ออกผามซอํเทอิ่อแรกเมอิ่ออายุได้ 13 ปี ทวยพอํ่ครูไชยลกงงาออกผามยู่̱ 7 ปี จิ่งได้แยกมาตั้งว็งของตว็เกั่าชื่ว่า "ว็งฅําผาย"


พอํ่ครูฅาํผายออกผามซอํ

พอํ่ครูฅาํผาย เปนผู้แกว่รในการขับซอํ แต่งบท็ซอํได้จับใจฅ็นฟัง เพิ่นยังใส่เรอิ่งของวัดฒนธัมม์ล้านนา แนวคึดในการพัดฒนาสัง็คม แล คาํสอรทางพุทธสาสนาๆลง็ไพในคาํซอํด้วย จ็นได้รับการบรกาสกยตติคุณ์ซอํ โด็ยสถานีวิทยุภาคหเนอิอ จังหวัดลาํพาง เมอิ่อปีพุทธสักราช 2514 ย็กย่องหื้เปนผู้มีผ็ลงานดีเด่นด้านวัดฒนธัมม์ สาขาศิลบการแสดๆง โด็ยคณกัมมการวัดฒนธัมม์แห่งชาต เมอิ่อปีพุทธสักราช 2533 ได้รับการย็กย่องหื้เปน ศิลบินแห่งชาต สาขาศิลบการแสดๆง (การแสดๆงพื้นบ้าน) เมอิ่อปีพุทธสักราช2538๚เอกสารอ้างอิง