Wp/nod/ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨿᩩᨲ᩠ᨲᩥᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩺

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nodWp > nod > ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨿᩩᨲ᩠ᨲᩥᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩺
Jump to navigation Jump to search

ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨿᩩᨲ᩠ᨲᩥᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩺ ᨸᩮ᩠ᨶᨶᩯ᩠ᩅᨣᩧ᩠ᨯᨠ᩠᩵ᨿᩅᨠᩢ᩠ᨷᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨳᩪᨠᨲ᩶ᩬᨦᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᩈᩦ᩠ᩃᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩺ᩉ᩠ᨶᩮᩥᩬᩋᨻᩨ᩠᩶ᨶᨮᩣ᩠ᨶᨡᩬᨦᨧᩁᩥᨿᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩺ ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩈᩫ᩠ᨾᩉᩮ᩠ᨲᩩᩈᩫ᩠ᨾᨹᩫ᩠ᩃ ᨠᩫ᩠ᨭᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ ᨠᩫ᩠ᨭᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨵᩢᨾ᩠ᨾᨩᩣ᩠ᨲ ᩈᩣᩈᨶᩣ ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨴ᩠᩵ᨿᨦᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩺ ᩓᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨸᩮ᩠ᨶᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩺


ฅวามยุตติธัมม์ เปนแนวคึดก่ยวกับฅวามถูกต้องทวยสีลธัมม์หเนิออพื้นฐานของจริยธัมม์ ฅวามส็มเหตุส็มผ็ล ก็ฏหมาย ก็ฏหมายธัมมชาต สาสนา ฅวามท่ยงธัมม์ แลฅวามเปนธัมม์