Wp/nod/ชาตนิยม

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nodWp > nod > ชาตนิยม
Jump to navigation Jump to search

ชาตนิยม (อังกฤษ: nationalism) เปนอุดมการณ์ที่สร้างและบำรุงรักษาชาตในลักษณะที่เปนมโนทัศน์ แสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มของมนุษย์ ตามบางทฤษฎี การรักษาลักษณะพิเศษของอัตลักษณ์ การเปนอิสระในชู่ ๆ เรื่อง การกินดีอยู่ดี และการชื่นชมฅวามยิ่งใหย่ของชาตตัวเก่า ล้วนจัดว่าเปนคุณค่าพื้นฐานของฅวามเปนชาตนิยม