Wp/nod/ฅวามตาย

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nodWp > nod > ฅวามตาย
Jump to navigation Jump to search

ฅวามตาย เปนสถานะการสิ้นสุดของการมีชีวิตของสิ่งมีชีวิต สาเหตุของการตายมีได้หลากหลาย เช่น ตกเปนเหยื่อจากการโดนล่า พยาธ บ่ะโรคระบาด ขาดสารอาหาร อุปัติเหต ฆาตกัมม์ การข้าตัวเก่าตาย เสิก การประหารชีวิต ฯลฯ แนวคึดในเรื่องฅวามตายของประเทศที่พัฒนาแล้ว คือ การตายจากโรคภัยไข้เจ็บ ความแก่เถ้า ฅวามตายเกี่ยวข้องนักขนาดกับวัฒนธัมม์ของมนุษย์ และเปนส่วนสำคัญในหลาย ฅวามเชื่อทางศาสนา ส่วนนิยามของฅวามตายในทางวิทยาศาสตร์ เธคโนโลอยีที่ก้าวหน้าเยียะหื้อมี การอธิบายที่ซับซ้อนนักขึ้น