Wp/ng/Oikango

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | ng
Wp > ng > Oikango

Oikango omukunda uli moumbangalanhu wa Namibia,moshitukulwa shaOshana,mOngwediva. omukunda ou ouli eekilometa omulongo(10) okudja modoolopa yaNgwediva na kakuna olusheno. Mwene womukunda ou otate Gabriel Shaduka Shilongo.

Omivalu[edit | edit source]

Momukunda omu omuna ovanhu vefike lwopomayovi avali nomilongo hetatu naheyali (2087).Ovanhu vomomukunda omu ohava popi oshiwambo (oshikwanyama noshindonga) ovanamaumbo vahapu ohava mhunu oimeno noimuna opo valandife voo velixupife osheshi wshi oshili ongoo oshiyemo shavo. ongudu yetango ei ilimo o Bitter-star.ofikola yopopepi oili momukunda wopoushiinda oo hau ifanwa Omashekediva. ofikola ei Omashekediva combined (ondondo 8-10) na ofikola ei ishona (ondondo 1-7). ounona vahapu vomoikango ohava i keefikola edi. ngeenge vamane ondodo oniilongo ohava pewa omhito va hadekele keefikola edi vahala.