Wp/mxt/Kúu yá Ndaa ve'e Jesús

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mxt
Wp > mxt > Kúu yá Ndaa ve'e Jesús

"Kúu-yà Ndaa Iglesia Jesús" máá iglesia pentecostal chi ni yá ini sà'à-yà nuu Pekín (China) nuu 1917. Ni kachi-yà Iglesia 2004 nava'a-yà úi millón ñayívi nuu úi òkò u'u ñù'ùn nuu u'u ka'nú ñù'ùn. Te máá kandixia-yà, te máá ndí'í-yà ini doctrina Yàà máni íín (xi sivi Jesús). Iglesia máá kùu-yà parte úni iglesia chi ni kákú ini China, iglesia chi ni kùu-yà xnaka triunfo comunista nuu ini Stá'án Ñayívi China 1949. Máá predicar kùu-yà tendatu-yà Evangelio ñuu ndi'i ñayívi xnaka Jesucristo ndeokuñi-yà nuu jian ñù'ùn. Te kùu-de uxi ka'nú doctrina te creencia Iglesia:

  • Espíritu Santo
  • Bautismo
  • Nakacha Sa'a
  • Santa Comunión
  • Sábado
  • Jesús
  • Biblia
  • Salvación
  • Iglesia
  • Segunda Venida