Wp/mww/Yexus Lub Tshawj Tseeb

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mww
Wp > mww > Yexus Lub Tshawj Tseeb

"Yexus Lub Tshawj Tseeb" yog ib lub koom txoos ua tau raug tsim tsa nyob rau Pemceeb, Suav Teb nyob rau xyoo 1917. Niaj hnub niam no, nws muaj li ntawm 2.5 roob tus ntseeg hauv tsib caug peb lub teb chaws thiab rau daim av loj. Lub tshawj no yog ib lub ntawm cov Pentecostal pawg uas ntseeg Yexus uas tau raug tsa rau tiam neesnkaum nyob rau tebchaws Asmesliska. Lawv muaj hom phiaj tshaj txoj moo zoo rau txhua haiv neeg ua ntej Tswv Yexus los zaum ob. Kaum txoj kev ntseeg ntawm lub tshawj yog: Vaj ntsuj plig dawb huv

  1. Kev cai raus dej
  2. Kev cai ntxuav ko taw
  3. Kev cai noj mov mog
  4. Hnub dawb huv
  5. Yexus Khetos
  6. Phau Vaj Lug Kub
  7. Kev cawmdim
  8. Lub Tshawj
  9. Kev txiav txim zaum kawg