Wp/mos/nhã nhạc

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > nhã nhạc
Qoyllur Rit'i
party
CountryPeru Tekre
Located in the administrative territorial entityCuzco Department Tekre
Country of originPeru Tekre
Award receivedGrand Cross of the Order of the Sun of Peru‎ Tekre
Intangible cultural heritage statusRepresentative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity Tekre
Described at URLhttps://ich.unesco.org/en/RL/00567, https://ich.unesco.org/fr/RL/00567, https://ich.unesco.org/es/RL/00567 Tekre

Nhã nhạc (Vietnamese: [ɲǎː ⁇ ɲàː ⁇ k], 雅樂, " yɩɩl sẽn yaa sõma") yaa yɩɩl buud sẽn yaa Vietnã. Vẽetnam zamaanã yɩɩl yaa toor-toore, la gom-bil ning sẽn yaa nhã nhạc yaa sẽn kẽed ne Vẽetnam zamaanã yɩɩl sẽn sɩng ne Trần zamaanã sẽn zĩnd yʋʋm kob-gĩnd a 13 soabã n tãag Nguyễn zamaanã sẽn zĩnd yʋʋm kob-gĩnd a 20 soabã saabẽ wã.

Nhã nhạc being played in Huế

Nhã Nhạc[edit | edit source]

B ra maanda yɩɩl-yɩɩndb sẽn tar minim la minim tigis-kãsems pʋsẽ, wala b sẽn maand tigis-kãsems la b sẽn maand tũudmã kibs-kãsems sasa. Sẽn paasd yɩɩl-gʋlsdbã, b leb n maana we-bɛd sẽn yaa toore. (Ges-y Traditionelle danse vietnamienne.) Yɩɩll-gʋlsdbã la ween-gʋlsdbã ra rɩka fut sẽn tar maanego, b reemã sasa.

Sã n yaa ne tẽms a taab sẽn da tar pãng wʋsg ne Nhã nhạc wã, yaa Ming naamã sẽn da be Chine wã la b sẽn da tar pãng n yɩɩdã. Sẽn paase, b ra rɩka Champa yɩɩlã me n maan bũmb kẽere.

Tʋʋm-teedo[edit | edit source]

Zĩis nins b sẽn nong n tũnugd ne n maand nhã nhạc wã yaa kèn bầu (konik oboe), đàn tỳ bà (rɩt sẽn yaa wa pear sẽn tar tãb-naasã), đàn nguyệt (rɩt sẽn yaa wa kiuug sẽn tar tãb-naasã), đàn tam (rɩt sẽn pa tar tãb-naasã, tɩ waafã yaa wa waafã, la tãb-naasã), đàn nhị (rɩt sẽn tar tãb-naasã, la tãb-naasã), sáo (sẽn boond me tɩ sáo trúc; sẽn yaa tãb-na-zems sẽn yaa waamb), trống (rɩt sẽn get waafã, la tãb-na-zems a taaba.

A Nguyễn naam zamaanã pʋgẽ[edit | edit source]

B tẽedame tɩ nhã nhạc pa ta a sẽn da segd n yɩ to-to wã hal tɩ ta Nguyễn zamaanã, wakat ning b sẽn yɩll n kɩt tɩ yɩɩl-kʋdgã yɩ sõma wã. Nguyễn nanambsã wilgame tɩ yɩɩlã yaa b na-yirã yɩɩl la a lebga bũmb sẽn tar yõod wʋsg b na-yirã pʋgẽ.

UNESCO[edit | edit source]

Nhã nhạc ket n maanda Hue tẽn-kʋdgẽ wã. 'Nhã nhạc of Huế court' (Nhã nhạc cung đình Huế) paama waoogr yʋʋmd 2003[1] UNESCO sẽn boond t'a yaa ninsaalb no-tũudg la b rog-n-migs sẽn pa tõe n yã wã tʋʋm-noor a ye. B maana modgr wʋsg sẽn na yɩl n kogl bõn-kãensã sẽn sɩd yaa toor fasɩ la sẽn bɩ sõma wã.

Ges-y me[edit | edit source]

  • Music of Vietnam
  • Traditional Vietnamese dance
  • Yayue
  • Gagaku
  • Aak
  • Culture of Vietnam
  • History of Vietnam

Sebtiise[edit | edit source]

External links[edit | edit source]

Video[edit | edit source]