Wp/mos/Zanetor Agyeman-Rawlings

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > Zanetor Agyeman-Rawlings

Sõngr sẽn yaa zaalem n yit Wikipedia pʋgẽ

Zanetor Agyeman-Rawlings
human
Sex or genderfemale Tekre
Country of citizenshipGhana Tekre
Family nameAgyeman, Rawlings Tekre
Date of birth1 June 1978 Tekre
Place of birthGhana Tekre
FatherJerry Rawlings Tekre
MotherNana Konadu Agyeman Rawlings Tekre
Languages spoken, written or signedEnglish Tekre
Occupationpolitician, general practitioner Tekre
Position heldMember of the Parliament of Ghana, Member of the 7th Parliament of the 4th Republic of Ghana, Member of the 8th Parliament of the 4th Republic of Ghana Tekre
Educated atRoyal College of Surgeons in Ireland, Wesley Girls' High School, Achimota School, Ghana Armed Forces Tekre
Member of political partyNational Democratic Congress Tekre
Religion or worldviewChristian Tekre
Official websitehttps://zanetor.org/ Tekre

A Z Agyeman-Rawlings roga sigr kiuug rasem a 1 yʋʋm 1978 yʋʋmde, Akra, Ghana tẽnga sẽn be Afirik tẽnga. A yita Zelukope, Gana soolmẽ wã.[1][2] A kẽnga North Ridge Lyceum lekollã la Achimota lekollã. Rẽ poore, a wa n paama karẽn-bi-pugli Wesley Girls High School sẽn be Cape Coast yʋʋmd 1996.

A ba wã sẽn da be politikã pʋgẽ wã yĩnga, a Zanetor rɩka a sẽkã wʋsg ne a ma wã, a Nana Konadu Agyeman Rawlings. A Zanetor kẽnga Ireland logtor-dãmb karẽn-doog sẽn boond tɩ Royal College of Surgeons n na n paam logtor-dãmbã.[3] A leb n tara sɛb sẽn kẽed ne zab-teedã zãab la zab-teedã la yel-beedã zãab sẽn yit Ghana tãb-biis sodaasã taoor lʋɩtb la tʋʋm-tʋmdb kolɛɛsẽ wã.[4][5]

Tʋʋmde[edit | edit source]

Logtoɛɛmb tʋʋmdã[edit | edit source]

A Agyeman-Rawlings tʋma wa logtoɛɛga, a tʋʋmã sɩngrẽ. A kẽnga sigls la tʋʋm-noy toor-toore sẽn get pagbã la kamb nins sẽn tar sor n tõe n paam b mens la b tõog n paam laafi Ghana.[6]

A neb-sõngr Tʋʋma[edit | edit source]

A Agyeman-Rawlings lʋɩɩsame n na n sõng neb nins zu-loees sẽn paamã. Yʋʋmd 2015 sigr kiuugã, a talla sull n kõ sõngr teed sẽn na yɩl n sõng Goil Oil bugum la sa-kãsengã sẽn kʋ Ghana neb 150 la b kɩt tɩ neb wʋsg loog b zagsã. A leb n mee kʋɩlgã Osu Anorhor nin-buiidã yĩnga, sẽn sõng tɩ sa-kẽengã zu-loeesã boog la sullã kẽnd yɩ nana. Yʋʋmd 2014 tʋʋl-nif kiuugã, a Dr. A Rawlings ra yaa sãamb sẽn yaa nin-buiida tigsg sẽn zĩnd Afrɩka tẽngẽ wã, n zĩnd Crans-Montana sull ning sẽn get Afrɩka la tẽns a taab lagem-n-taarã yell sẽn be Dakhla wã pʋgẽ, tɩ ra yaa sẽn na yɩl tɩ dũni-kãngã yɩ neer la a yɩ tɩrga.[7]

Politiki Tʋʋma[edit | edit source]

A Agyeman-Rawlings pa zĩnd politikã taoor baa bilf ye. Yʋʋmd 2015 sigr kiuugã, a sẽn da wa n yaa TV3 siglgã ligd tigsg tʋʋmde, sẽn boond tɩ [8]"TV3 Juin 3 Disaster Support Fund", sẽn da baood ligd n na n sõng sigr kiuugã rasem a 3 sa-kẽem sa-kẽem la bugum sẽn sãam tẽnga wã, kɩbay n da be n wilgdẽ t'a ra tũnugda ne a sõngr tʋʋm n sɩng politik tʋʋmde.[9] A kɩɩsa kibay nins sẽn wilgd t'a tʋʋmã sẽn maan semen-kãens pʋgẽ wã ra yaa ligd baoob n na n sõng yel-beedã rãmb ye.[10]

Paarlament Zabrã[edit | edit source]

Yʋʋmd 2015 sigt kiuug rasem 11 soabã, Dr Agyeman-Rawlings kõo a kandiralsã n na n zab ne Korle Klottey taoor lʋɩtb sull sẽn yaa tẽnga pipi vota t b kõ a loogrã t'a nan n yɩ tẽnga NDC sulla taoor soab b depite maoba puge n mao sas kanga Korle Klottey tẽnga National Democratic Congress taoora soaba, Nii Armah Ashitey ne a Leeford Kpakpo Quarshie. Wakat ning a sẽn wa n ning a pʋlemdã, t'a a ra yeelame t'a pa rat n lebg politik soab ye la a sẽn yãk yam n na n maan yɩɩ wa ra nan pa kaoos ye. A me leb-n yeelame tɩ b sẽn da kẽesd b toog politikã pʋgẽ wã yaa bũmbã n kɩ tɩ neb ra baood n kẽes b mens politik pʋgẽ n yit a sẽn maan yel-gɛtã la a sẽn maand bũmb nins sẽn pa nana wã n kɩt tɩ b bãng tɩ bũmb pa sõma ye. A ba wã, sẽn da yaa prezida, a J.J. Rawlings, sakame n ko a t'a yãk yam n deeg a woto.[11]

Paarlament nedã[edit | edit source]

A paama naam yʋʋm 2015 yʋʋm-vẽkr kiuug rasem piig la a nu yʋʋm-vẽkr kiuug rasem piig la a nu yʋʋm-vẽkr kiuug rasem piig la a nu yʋʋm-vẽkr kiuug rasem piig la a nu yʋʋm-vẽkr kiuug rasem piig la a nu yʋʋm-vẽkr kiuug rasem piig la a nu yʋʋm-vẽkr kiuug rasem piig la a nu yʋʋm-vẽkr kiuug rasem piig la a nu yʋʋm-vẽkr kiuug rasem piig la a yoobe.[12]A yaa Klottey Korle sullã tẽnga taoor soaba. A bee sull ning sẽn get pag ne rao lagengã la kambã yellã, la sull ning sẽn get zĩiga, siãnsã la teknolozi wã yelle. A kell n talla a zĩiga 2020 yʋʋmde.[13][14]

A yel-manesem[edit | edit source]

A Zanetor Agyeman-Rawlings tara kamb a tãabo.[15][16][17]

Sebtiise[edit | edit source]

 1. https://web.archive.org/web/20190427151234/https://ukgcc.com.gh/hon-zanetor-agyeman-rawlings/
 2. http://ghanamps.com/mps/details.php?id=5473
 3. http://ghanamps.com/mps/details.php?id=5473
 4. https://web.archive.org/web/20190427151234/https://ukgcc.com.gh/hon-zanetor-agyeman-rawlings/
 5. https://www.parliament.gh/mps?mp=143
 6. https://www.africanwomenforum.org/2016/12/dr-zanetor-agyeman-rawlings-member-of-the-african-womens-forum-honorary-committee-elected-member-of-.html
 7. https://en.wikipedia.org/wiki/Zanetor_Agyeman-Rawlings#cite_note-10
 8. https://web.archive.org/web/20150928150807/http://cmf.ch/news/2015-03-14-zanetor-agyeman-rawlings-daughter-mr-jerry-rawling-meeting-african-women
 9. https://web.archive.org/web/20150928150807/http://cmf.ch/news/2015-03-14-zanetor-agyeman-rawlings-daughter-mr-jerry-rawling-meeting-african-women
 10. https://web.archive.org/web/20150928150807/http://cmf.ch/news/2015-03-14-zanetor-agyeman-rawlings-daughter-mr-jerry-rawling-meeting-african-women
 11. http://www.ghanatoghana.com/rawlings-endorses-zanetor-rawlings-for-president-in-2020/
 12. https://yen.com.gh/28869-ndc-primaries-dr-zanetor-rawlings-wins-korle-klottey-primaries.html
 13. https://www.graphic.com.gh/news/politics/zentor-rawlings-retains-korle-klottey-seat.html
 14. https://www.bbc.com/pidgin/tori-55229078
 15. https://www.parliament.gh/mps?mp=143
 16. http://ghanamps.com/mps/details.php?id=5473
 17. https://www.modernghana.com/news/658996/konadu-deny-herbert-mensah-children-despite-otumfuos-inte.html