Wp/mos/Yunjin

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > Yunjin

Yunjin (Sẽnsẽ: 雲 ⁇), yaa

Yunjin brocade
Subclass ofbrocade, silk fabric Tekre
Part ofThree Famous Brocades Tekre
Country of originChina, People's Republic of China Tekre
Made from materialsilk Tekre
Intangible cultural heritage statusJiangsu Province Intangible Cultural Heritage, Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity Tekre
Described at URLhttps://ich.unesco.org/en/RL/00200, https://ich.unesco.org/fr/RL/00200, https://ich.unesco.org/es/RL/00200 Tekre

Sɩngr sẽn yaa ne sobg sẽn yaa ne seb-kãnga, sẽn yaa ne so-kãnga la seb-kãnda.[1]Yaa seb-kãsenga sẽn yaa ne taab sẽn yaa ne samdã la a sẽn yaa ne a taab sẽn yaa a taab sẽn yit a Song la Tang soolmẽ wã. A yaa b sẽn da maand ne sãnem la sãnem la a naag ne sãnem sãnem la silk sẽn tar sãnemã.[2] Ming soolmẽ wã, yunjin-rãmb ra tara minim sẽn na yɩl n maan bõn-naands ne taab n tõog n dɩk b sẽn da yaa ne taab n maan n kõ-b la b rɩk n dɩk n maan-b la a sã n yaa ne taab sẽn na n yɩ ne taab n kõ-ba. [3]Yʋʋmd 2009 wã, b yãka a Nanjing brocad tɩ b kẽes UNESCO sẽn yãkã pʋgẽ,[4] tɩ b wilg tɩ yaa tẽng ning sẽn tar ninsaalb vɩɩm la b sẽn pa tõe n yã a sẽn kõ wã.[5]

Kibaya[edit | edit source]

Nebã sẽn da be Nanjing wã, b ra tõe n maana bũmb wʋsg n wilg b sẽn maan to-to n wa paam b mens tẽngã. Soay a ye sẽn zĩnd Sɩngr Jin Dynasty wã saabẽ (317-420) wã, a Liu Yu tõoga Sɩan sẽn be Sɩngr Qin soolmã (384-417). A sã n tõog n tõog n lebg n wa n na n tɩ zĩnd ne a Zeova, a kɩtame tɩ b tõog n lebg ne a Zeova. B ra yaa tʋʋm-tʋmdb sẽn da tʋmd ne b tʋʋm-kãsemsã tẽngã gill zugu, la b ra zãmsda b minim wʋsg ne buud toor-toore. Sẽn kẽed ne a Zeova Kaset rãmbã, a kɩtame tɩ b lebg b taoor dãmb tɩ b tʋm tʋʋm-kãsemsã.[6] Qing soolmẽ wã, b lugla "Jiangning Weaving Department" n be Nanjing. A Nanjing Yunjin sẽn da tʋmd tʋʋm-kãsemsã sẽn wa n ta a sẽn be zĩig ning sẽn yaa sõma wã, a ra tara tʋʋm-kãnem n yɩɩd pis-tã la tãabo. Wakat kãng la a Nanjing ra yaa tʋʋm-kãseng n yɩɩd. [Tõnd sẽn na n tool-y neda]

Sõng-rãmbã[edit | edit source]

Nebã getame tɩ b yaa silk sẽn yaa sõma n yɩɩd a taabã. A yaa yʋʋr sẽn boond t'a sẽn yaa wa sa-gãmdo, la a sẽn yaa to-to wã yĩnga. Neb nins sẽn maand n maand n pa tar bũmbu wã yaa nin-buiidã. B sẽn maand bũmb ninsã yaa toor-toore, la yaa sõma wa sa-sa-tã sẽn be yĩngri, tɩ rẽ n kɩt tɩ b boond-a tɩ "Yunjin".[7]

Ges y me[edit | edit source]


Sebtiise[edit | edit source]

  1. https://books.google.com/books?id=lbkzAQAAIAAJ&q=Yunjin
  2. https://books.google.com/books?id=MwW3AAAAIAAJ&q=Yunjin
  3. https://web.archive.org/web/20111130072307/http://www.njyunjin.com/
  4. https://books.google.com/books?id=raKRY3KQspsC&pg=PA959
  5. https://ich.unesco.org/en/RL/craftsmanship-of-nanjing-yunjin-brocade-00200
  6. http://en.chinaculture.org/library/2008-01/22/content_72490.htm
  7. http://www.suzhouprivatetour.com/suzhou/nanjing_culture.htm