Wp/mos/Yūki-tsumugi

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > Yūki-tsumugi
Yūki-tsumugi
traditional craft designated by the Minister of Economy, Trade and Industry in Japan
Subclass ofsericulture, tsumugi Tekre
Indigenous toYuki District Tekre
Country of originJapan Tekre
Made from materialbourette Tekre
Location of creationYuki, Oyama Tekre
Product or material produced or service providedpongee Tekre
Intangible cultural heritage statusRepresentative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, Important Intangible Cultural Property of Japan Tekre
Described at URLhttps://ich.unesco.org/en/RL/00406, https://ich.unesco.org/fr/RL/00406, https://ich.unesco.org/es/RL/00406 Tekre
Main regulatory textAct on the Promotion of Traditional Craft Industries Tekre

Yūki-tsumugi (結城 ⁇ ) yaa fuug b sẽn maand Zapõ, sẽn yɩɩd fãa Yūki sẽn be Ibaraki Prefecture. B wilgame t'a yaa bũmb sẽn tar yõod wʋsg Zapõ ninsabls tẽnsa pʋsẽ, la b gʋls-a-la UNESCO ninsabls tẽnsa fãa ninsabls tẽnsa pʋɩɩre.[1]

Kʋdemdã[edit | edit source]

Yūki-tsumugi kʋdemdã sɩngr yaa ne tʋʋm-noor roog b sẽn boond tɩ Nagahatabeno Ashiginu sẽn zĩnd rĩm a Sujin naam sasa. B ra yetame tɩ b sẽn da mi a Ooyanomikoto sẽn da luglã sẽn yaa a soab n naan tãndã, zĩig pʋgẽ, a ra saaga Yūki la tẽns a taab pʋsẽ.[1]

Sebr a to wilgame tɩ yaa wakat ning b sẽn boond tɩ Muromachi wã (wag-gĩnd 14-16 soabã) la b sẽn sɩng yūki-tsumugi wã. B yeelame tɩ Hitachi provẽnsẽ wã, tẽn-gɛt a ye sẽn da yaa tẽn-gɛtã ra tʋmda tsumugi wã yʋʋmd fãa tɩ b kõ a Kamakura Kanryo sẽn da yaa guvernɛɛrã.

B sẽn sɩng n boond-a tɩ "yūki-tsumugi" yʋʋmd 1602 wã tɛka, b sɩng n boond-a lame tɩ "yūki-tsumugi". B ra boonda peen-dãmb tɩ b yi Ueda gãosgo, la b ra rɩkda peen-dãmbã n kõt Shogunã.[2]

Yʋʋmd 1873 wã, b wilga yūki-tsumugi wã yʋʋmd 1873 Vienna World's Fair wã, la a lebga dũniyã gill zugu. Masã, b sõor sẽn kolg neb koabg la pis-tã n maand yuki-tsumugi wã Yuki la Oyama.[3]

Modg ning b sẽn tũnug ne n maan-a[edit | edit source]

Sẽn na yɩl n maan fuugã, b rengd n yiisda tãnd sẽn yaa zũnzũur zũnzũurã pʋgẽ, n sẽbg-a ne nug n maan tãndo. Yaa ne kasuri ikatã la b paas fuugã tɩ b gʋls-a, tɩ b yaool n tik-a ne gãnd sẽn boond tɩ jibata (地機).[4] B sẽn ningd-a gãndg sẽn gũbg a gãndgã kɩtdame tɩ b tõe n maneg n gãndg-a sõma.[5] A tõe n dɩka rasem piig la a nu n naan kõ nin-kẽem fuug sẽn ka fuugu, la sẽn ta rasem pis-naas la a naase n naan kõ fuug sẽn tar makrã. [6]

Tẽebã kibay[edit | edit source]

Yʋʋmd 1956, b yãka yūki-tsumugi tɩ yaa bũmb sẽn tar yõod wʋsg Zapõ soolmẽ wã. Yaa sull ning sẽn get Honba Yūki-tsumugi kõbgã koglg yell (本場結城 ⁇ 技術保持会) la b lugl yʋʋmd 1976 n sõngd n paasd la b taasd tʋʋm-te-kãnga. Yūki Daiichi High School sẽn be Yūki wã tara yūki-tsumugi klub. Yʋʋmd 2010, b ninga yūki-tsumugi wã tẽng sẽn yaa ninsaalb laog laog sẽn pa tõe n bãng n bãng n bilg pʋgẽ.[7]

Ges-y me[edit | edit source]

 • Sericulture
 • Kasuri
 • Kumejima-tsumugi
 • Important Intangible Cultural Properties of Japan
 • National Treasures of Japan - Dyeing and Weaving
 • Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity

Sebtiise[edit | edit source]

 1. 1.0 1.1 https://web.archive.org/web/20210224202251/https://japan-brand.jnto.go.jp/crafts/textiles/24/
 2. https://web.archive.org/web/20080608075112/http://www.kimono.or.jp/dic/eng/04Dye-Kanto-1.html
 3. http://www.unesco.org/culture/ich/doc/download.php?versionID=07350
 4. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00406
 5. http://nationalclothing.org/asia/28-japan/258-yuki-tsumugi-weaving-technique-how-to-make-japanese-hand-woven-silk-fabric.html
 6. http://www.tsumugi.co.jp/top.php?date=2009-09-03
 7. https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/303/114