Wp/mos/Xi'an guyue

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > Xi'an guyue
Xi'an guyue
music genre
Subclass ofChinese traditional music Tekre
Country of originPeople's Republic of China Tekre
Intangible cultural heritage statusRepresentative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity Tekre
Described at URLhttps://ich.unesco.org/en/RL/00212, https://ich.unesco.org/fr/RL/00212, https://ich.unesco.org/es/RL/00212 Tekre

Xi'an guyue (Chinese), yaa Shaanxi guyue ( ⁇ 西鼓乐), yaa tẽnga sẽn kẽed ne Siin mizikã sẽn kẽed ne zũnd-zãnd la wẽebã sẽn kẽed ne zũnd-zãndã. B leb n boond-a lame t'a Xi'an tãb-bi-bɛdã. A sẽn da yaa nin-buiid buud sẽn da be ne neb sẽn da pa mi b sẽn na n maan to-to wã, sẽn deng yʋʋm 1960 wã, b kẽes-a-la UNESCO nin-buiidã sẽn da pa mi b sẽn na n maan to-to wã roogẽ, yʋʋmd 2009.[1]

B welga yɩɩlã zĩis a yiibu, sẽn tũ ne b sẽn maand-a to-to wã, sẽn zĩ wã la sẽn kẽndã (sẽn pʋgl-a wã sẽn naag ne yɩɩlã), la zĩis a tãab sẽn tũ ne b sẽn taasd-a to-to wã: budistã (Seng), daoistã (Dao), la sekɛllã (Su).

Baa ne b sẽn lagem ne Tang zamaanã (a waoogrã la a kʋdemdã yĩnga), zamaanã lagemda Ming la Qing zamaanã sẽn looge. B sẽn da mi n maand yɩɩl-bɛdã, b ra tara yɩɩl-bɛd a taab wala pipa la daqin (sẽn tõe n yaa zhengã), wa sẽn be gongche seb-pindmã pʋsẽ wã. Tẽn-bɛd yɩɩl-n-bɛd sẽn tar yʋʋma yaa a An Laixu (安来绪, 1895-1977), Daoist karen-saamb sẽn be Xi'an Chenghuangmiao wẽnd-doogẽ wã. Sɛb nins b sẽn da tigim yʋʋm pissi wã pʋgẽ wã yaa sẽn sɩng ne yʋʋmd 1689, la b sẽn da mi b sẽn da tõe n maan yɩɩl-kʋdã to-to wã menemame. Yaa yʋʋm 1930 la 1940 wã la b ra boond-a t'a "bõn-naandse, la b ra get-a-la wa wags-taabre". Zĩ-bɛd la wẽnd-dot buud toor-toor sõor boogame, la b sɩngame n lebgdẽ, sẽn yɩɩd fãa, sẽn na yɩl n kogl kʋdemdã, n maan vaeesg la b maan kaorengã, la sẽn paase, sẽn na yɩl n maan tũudmã tʋʋm yʋʋm pis-yopoe wã pʋgẽ.

Ges-y me[edit | edit source]

  • Guyue Bridge
  • Guyue

Sebtiise[edit | edit source]

  1. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00212