Wp/mos/Wooden toys of Hrvatsko Zagorje

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > Wooden toys of Hrvatsko Zagorje
B sẽn yã wã yaa kibay sẽn yaa toor-toorã
Wooden toys of Hrvatsko Zagorje
toy
Country of originCroatia Tekre
Intangible cultural heritage statusRepresentative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity Tekre
Described at URLhttps://ich.unesco.org/en/RL/00233, https://ich.unesco.org/fr/RL/00233, https://ich.unesco.org/es/RL/00233 Tekre

Wooden toys of Hrvatsko Zagorje sẽn yaa bẽedã yaa b sẽn naan n naan Zagorje, Croatia. Sẽn sɩng ne tɩɩs sẽn yaa toor-toorã n tɩ ta ne seb-gãosgã sẽn yaa toorẽ wã, b zãmsa b buud fãa n kẽngd n kẽngd a toore, tɩ b zakã rãmb ket n tũnugda ne taab sẽn yaa toor sẽn ka to hal rũndã-rũndã.[1]

Kibsa[edit | edit source]

Sẽn sɩng ne yʋʋm kob-gĩnd 19 soabã, tẽn-bɛd wʋsg sẽn da be n kẽnd n kẽngd a Marija Bistrica wã sɩngame n maand tɩ b maan teedã.[2] B ra rɩkda tɩɩs sẽn be zĩig ning wala bĩis, wilg, bĩis la bĩis n maand b toor-toore, n tũnug ne tʋʋm-teed sẽn yaa toor-toorã n maan b sẽn na n yãk-b sõma. B sẽn naan b ra-rãmbã poore, pagbã ra maandda b toor-toor ne b nusẽ wã n maand b toor-toorã ne b nusã.

Yʋʋmd 209 wã, b kɩtame tɩ b gʋls a woto UNESCO sẽn yãkã n wilg tɩ yaa bũmb sẽn pa tar yõod ne ninsaalbã.[3]

Ges-y me[edit | edit source]

  • Intangible cultural heritage

Sebtiise[edit | edit source]

  1. https://ich.unesco.org/en/RL/traditional-manufacturing-of-childrens-wooden-toys-in-hrvatsko-zagorje-00233
  2. https://ich.unesco.org/en/RL/traditional-manufacturing-of-childrens-wooden-toys-in-hrvatsko-zagorje-00233
  3. https://ich.unesco.org/en/4com#working-documents