Wp/mos/Rudolf Nsorwine Amenga-Etego

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > Rudolf Nsorwine Amenga-Etego

Rudolf Amenga-Etego[edit | edit source]

Rudolf Nsorwine Amenga-Etego
human
Sex or gendermale Tekre
Country of citizenshipGhana Tekre
Given nameRudolf Tekre
Date of birth17 December 1958 Tekre
Languages spoken, written or signedEnglish Tekre
Occupationlawyer, environmentalist Tekre
Position heldMember of the 7th Parliament of the 4th Republic of Ghana Tekre
Educated atUniversity of Ghana, Ghana Institute of Management and Public Administration, Ghana School of Law Tekre
Religion or worldviewChristianity Tekre
Award receivedGoldman Environmental Prize Tekre

A Rudolf Amenga-Etego (sẽn dog yʋʋm 1958 yʋʋm-sar kiuug rasem 17 wã) yaa Ghana laloa-mit la nin-sabls tẽnsa yel-gɛt. B kõ-a-la Goldman Environmental Prize yʋʋmd 2004 a sẽn maan modgr n na n kɩt tɩ nebã paam koom sẽn tar yõodo, la a sẽn zab ne koomã zãab sẽn be Ghana wã.[1] Yaa World Bank la International Monetary Fund sẽn kõt Ghana goosneemã ligdã sẽn na yɩl n maneg koomã tʋʋm-noor sẽn be tẽngã gill zugã. B sẽn kõ ligdã to-to wã yaa b sẽn yeel tɩ b segd n kɩtame tɩ koomã paam neb a taabã.

A sẽn da wa n yaa bʋ-kaood sẽn yaa bi-bɩɩgã, a wa n lʋɩɩ naong rãmbã sẽn da pa yao b koomã yaoodã la neb nins b sẽn da namsd b sẽn tũnugd ne koomã sẽn pa zems ne noy n paamd n vɩ wã taoore. Yaa rẽ n kɩt t'a lebg n kẽng n tɩ ges koomã yellã sẽn yaa bũmb ning sẽn kɩt t'a wa lebg World Bank wã.[2] A wa n kẽesa a meng koomã wɛɛngẽ yʋʋmd 1999, a yags nins sẽn be tẽn-kãseng a Accra wã sẽn wa n yẽgem tɩ b tõk-b-la koomã, b sẽn wa n na n yao ligd sẽn kolg naoor a yiibu, tɩ b yaool n pa le yaoodẽ wã. Bãngr-gomd ning sẽn boond tɩ World Bank la IMF wã sõngame tɩ Ghana goosneemã segl a koomã zãab sẽn na yɩl n maan t'a lebg a toorẽ rẽnda.[3]

Karẽ-rãmbã[edit | edit source]

A paama karẽn-doog a ye sẽn boond tɩ Bachelor of Arts sẽn yi University of Ghana, a paama EMGL sẽn yi Ghana Institute of Management and Public Administration, la a paama Barrister at Law sẽn yi Ghana Law School. B kõ-a-la Goldman Environmental Prize yʋʋm 2004 soabã, a sẽn tʋm wʋsg n na n kɩt tɩ nebã paam koom sẽn tar yõodo, la a sẽn zab ne koomã zãab sẽn be Gana wã. Yaa World Bank la International Monetary Fund sẽn kõt Ghana goosneerã ligd n na n maneg koomã tʋʋm-noor sẽn be tẽngã pʋgẽ wã.[4][5]

A sẽn da yaa Globalization Response Program taoor soab sẽn get Integrated Social Development Centre yellã, a Amenga pʋ-peelem, a sũ-bʋgsem la a sẽn da tõe n kẽed nin-kãsemsã la naong rãmbã sʋka, sõngame tɩ koomã soob lebg politik la nin-buiidã laafɩ yell sẽn tar yõod wʋsgo.[6]

Rɩk-n-mikã[edit | edit source]

A paama yʋʋm 2004 Goldman environment prize.[7]

Sebtiise[edit | edit source]

  1. https://web.archive.org/web/20110615065645/http://www.goldmanprize.org/node/67
  2. https://www.goldmanprize.org/recipient/rudolf-amenga-etego/
  3. https://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1995235_1995382_1995551,00.html
  4. https://mobile.ghanaweb.com/person/Rudolf-Amenga-Etego-3100
  5. https://www.washghana.net/node/51
  6. https://www.goldmanprize.org/recipient/rudolf-amenga-etego/
  7. http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/3625807.stm